Ahmed Yesevi / Divan-ı Hikmet

Ahmed Yesevi; editör Yusuf Azmun. Divan-ı Hikmet. İstanbul: Türk Kültürünü Araştırma ve Geliştirme Vakfı, 1994. (Dr. Emel Esin Kütüphanesinde kayıtlı 4 numaralı yazmanın tıpkıbasımı ile birlikte). X, 326 s.; 24 cm.