Tek-Esin Vakfı da adını Türkiye’nin 20 yüzyıl tarihinde çeşitli şekillerde rol almış Müfide ve Ferit Tek, Emel ve Seyfullah Esin’den alır. Bu dört şahıs yazdıkları ve eserleriyle bir taraftan Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti diğer taraftan Türk dünyası kültürünü çok yönlü bir şekilde temsil ederler. Çok yönlülük kendini İslamiyet öncesi Türk kültürü kadar, edebiyat, siyaset ve diplomasi alanlarında gösterir. Bu çerçevede Türk kültürünü bütüncül bir yaklaşımla disiplinler arası araştıran çalışmalar desteklendiği gibi, bu çeşitliliği yansıtan eserler de Tek-Esin Vakfı tarafından yayınlanmaktadır.

Tek Esin Yayınlar listesi yeniden eskiye (2022-1993) doğru ekte listelenmiştir.