Vakıf Hakkında

Tek-Esin Vakfı, Emel Esin’in 1987 tarihli vasiyeti üzerine 1988 yılında kurulmuş ve 1990 yılında faaliyete başlamıştır.

Vakfın, Emel Esin tarafından belirlenen amaçları özetle aşağıdaki maddelerden oluşmaktadır:

  1. Emel Esin’in araştırma alanı olan İslamiyet Öncesi Orta Asya Türk Sanatı ile ilgili yayın yapılması.
  2. Dr. Emel Esin Kütüphanesi’nin kurulması
  3. Boğaziçi’nde bir 18 yüzyıl Osmanlı yapısı olan Sadullah Paşa Yalısı’nın bakım ve onarımının yapılarak korunması.

Yönetim

Yönetim Kurulu: Başkan ve dört üye olmak üzere beş kişiden oluşmaktadır. Boşalan yönetim kurulu üyeliğine yeni üye, belirlenen adayların Yönetim Kurulu’nda oylanmasıyla seçilir.

Danışma Kurulu: Yönetim Kurulu, vakfı daha iyi yönetebilmek için beş veya altı uzmandan oluşan bu kurula danışır. Üyeleri Yönetim Kurulu tarafından seçilir.