AHMET FERİT TEK 1876-1971

Ahmet Ferit Tek 1876 yılında Bursa’da doğmuştur.

Harp Akademisi’ni 1895 yılında bitirmiş,  politikayla uğraşması nedeniyle ordudan çıkarılarak Trablusgarp’a sürülmüştür. Sürgün sırasında Jön Türkler’den Recep Paşa’nın Başyaveri Şevket Bey’in, kızlarından, Emel Esin’ in annesi olan Müfide Hanım ile evlenmiştir.

Ahmet Ferit Tek Meclis‐i Mebusan’da Kütahya milletvekilliği ve Damat Ferit Hükümeti’nde Nafıa Vekilliği yapmıştır. Çıkardığı İFHAM gazetesinde Mustafa Kemal’in ilk beyannamesini yayınlamıştır. Osmanlı Meclisi’nin İşgal Kuvvetleri tarafından basılması üzerine Ankara’ya gitmiş ve ilk Türkiye Büyük Millet Meclisinde İstanbul Milletvekili olarak görev üstlenmiştir. 1920‐1921 yılları arasında Maliye Bakanlığı yapmış, Cumhuriyet’in ilanından kısa bir süre önce Mustafa Kemal tarafından özel temsilcisi olarak Paris’te görevlendirilmiştir. Daha sonra kurulan ilk iki hükümette İçişleri Bakanı olan Ferit Tek, Anadolu’daki eşkıyalık olaylarının bastırılmasında ve Köy Kanunu’nun hazırlanmasında etkili olmuştur. 1921 ve 1923-1925 yıllarında Paris’te, 1925‐1932 yıllarında Londra’da, 1933‐1939 yıllarında Varşova ‘da ve 1939‐1943 yıllarında Tokyo ‘da Türkiye Cumhuriyeti’ni büyükelçi sıfatıyla temsil etmiştir.

Ahmet Ferit Tek 1971 yılında Moda’da vefat etmiştir.