KOLEKSİYON

Tek Esin Vakfı Koleksiyonu, Vakfa adını vermiş olan Ferit-Müfide Tek çiftiyle bunların kızı ve damadı olan Seyfullah-Emel Esin çiftinin, her ikisi de diplomat olan Ferit Tek ile Seyfullah Esin’in görev yaptıkları çeşitli ülkelerden satın alınmış sanat eserlerinden oluşan bir ‘’aile koleksiyonudur’’.

Ferit Tek Evi - Koleksiyon Katı

Koleksiyonu derleyenlerin bulunduğu ortam asırlık Osmanlı görgüsüyle Batı kaynaklı dünya görüşünün ve hayat tarzının harmanlandığı bir kültür ortamı içinde idi. Tanzimat’tan sonra oluşan bu “geçiş kültürünün” heterojen kimliği Tek-Esin Vakfı Koleksiyonu’na da yansımış, Osmanlı, Avrupa, Yakındoğu, Hint, Tibet, Uzakdoğu, hatta Meksika kökenli eserler evlerindeki salonları ve koridorları süslemiştir. Dolayısıyla bu koleksiyon, yalnızca farklı alanlarda çalışan sanat tarihçilerinin değil, aynı zamanda ülkemizin sosyal tarihini inceleyenlerin de ilgisini çekebilir.

Koleksiyonumuzdan