Dr. Emel Esin Kronolojik Bibliyografyası
Dr. Emel Esin Alfabetik Bibliyografyası
Hüseyin Gazi (La Quinzaine d'Ankara, c. 1, no. 22, Janvier 1948)
Turkish music in the Western World (Musical Courier, c.159, no.1, January 1959)
Yeni bir hümanizm görüşü -- (Türk Yurdu, yıl 1, sayı 1, Mart 1959)
Tarihi Türk musikisi -- (Yankı, vol. 1, no. 1, November 1959)
The congregation -- (Konuşma Metni, Columbia University, 13 Feb. 1959)
The contribution of Jelaluddin Rumi to the development of Turkish culture -- (Konuşma Metni, Columbia University, 13 Feb. 1959)
Yahya Kemal ve hümanizma -- (Türk Yurdu, yıl 1, sayı 3, Mayıs 1959)
Milletlerarası Birinci Türk Sanatı Kongresi -- (Türk Yurdu, yıl, 2, sayı 10, 1960)
Yirmibeşinci Şarkiyat Kongresi'nde Türk sanat tarihi III -- (Türk Yurdu, yıl 2, Sayı 8, Kasım 1960)
Yirmibeşinci Şarkiyat Kongresi'nde Türk sanat tarihi -- (Türk Yurdu, yıl 2, sayı 6, Eylül 1960)
Yirmibeşinci Şarkiyat Kongresi'nde Türk sanat tarihi II -- (Türk Yurdu, yıl 2, sayı 7, Ekim 1960)
Yirmibeşinci Şarkiyat Kongresi'nde Türk sanat tarihi - (Musiki Mecmuası, yıl 13, sayı 153, 1960)
What Turkish women say about themselves -- (Turkish Women, 1960)
Ankara hatıraları -- (Türk Yurdu, yıl 2, sayı 11, Şubat 1960)
Türk sanat tarihinde Kara-hanlı devrinin mevkii -- (Bildiri özeti, Türk Tarih Kongresi, 6., 20-26 Ekim 1961)
Quelques aspects des influences de l'art des anciens nomades Eurasiens et de l'art du Turkestan pre-Islamiques sur les arts plastiques et picturaux... (First International Congress of Turkish Art: Communications Presented to the Congress, 1961)
Eurasia göçebelerinin sanatının ve İslamiyetten evvelki Türkistan sanatının Türk plastik ve tersimi sanatları üzerindeki bazı tesirleri (Milletlerarası Birinci Türk Sanatları Kongresi, 19-24 Ekim 1959)
Basil Gray: La peinture Persane -- (Belleten, c. 25, no. 102, Nisan 1962)
The Seljuks in Asia Minor adlı eserin tenkidi -- (Vakıflar Dergisi, c. 5, 1962)
İç Asya'da Türk kültür ve san'at tarihini ilgilendiren konular hakkında notlar -- (Türk Yurdu, yıl 7, Aralık 1963)
Central Asian characteristics in some drawings and miniatures of the Topkapı Museum -- (Trudi Dvadtsatı Pyatogo Mejdunarodnogo Kongressa Vostokovedov, Tom II, 1963)
Two miniatures from the collections of Topkapı -- (Ars Orientalis, no. 5, 1963)
Selçuk devrine ait resimli bir Anadolu yazması -- (Türk Sanat Tarihi Araştırma ve İncelemeleri, c. 1, 1963)
Tuchelt, K. [Hrsg.]: Türkische Gewänder und Osmanische Gesellschaft im 18. Jahrhundert -- (Orientalische Literaturzeitung, yıl 64, no. 7-8, 1964)
Klâsik Türk musikisi festival projesi -- (yy., 1964)
Sâfi'nin ölümü: Safiye Erol hakkında bir kaç hatıra -- (Yeni İstanbul, 7 Kasım 1964)
Alp şahsiyetinin Türk sanatında görünüşü I -- (Türk Kültürü, yıl 3, sayı 34, Ağustos 1965)
An eighteenth century "yalı" viewed in the line of development of related forms in Turkish architecture -- (Atti del Secondo Congresso Internazionale di Arte Turca, 1965)
The horse in Turkic art -- (Central Asiatic Journal, c. 10, no. 3-4, December 1965)
Türk kültürü -- (Türk Kültürü, sayı 43, Mayıs 1966)
Resimli bir Uygur varakı -- (Reşit Rahmeti Arat için'den ayrıbasım, 1966)
İsrâ Gecesi "Uygur Mi'râc-nâmesi"nde cennet tasvirleri -- (Türk Kültürü, yıl 4, sayı 47, Eylül 1966)
Türk-İslam mimarisinin Türkistan'daki ilk âbideleri (Türk Dünyası, sayı 2, Mayıs-Temmuz 1966)
Al- Qubbah al-Turkiyyah: an essay on the origins of the architectonic form of the Islamic Turkish funerary monument -- (Atti del III Congresso di Studi Arabi e Islamici, 1966)
Pictures in book in Mecca and Medina -- (The Muslim World, vol. 4, no. 22, December 1966)
Lebbeyk, Hac hatıraları I: Yunus'un ilâhisi -- (Fikir ve Sanatta Hareket, c. 2, sayı 18, Haziran 1967)
Lebbeyk, hac hatıraları II: Peygamberin Medinesi (Fikir ve Sanatta Hareket, c. 2, sayı 19, Temmuz 1967)
Lebbeyk, Hac hatıraları III: Hac (Fikir ve Sanattta Hareket, c. 2, sayı 20, Ağustos 1967)
Semâ (Türk Edebiyatı, c. 3, sayı 36, Aralık 1974)
Türk san'at tarihinde Kara-hanlı devrinin mevkii -- (Türk Tarih Kongresi, 6., 20-26 Ekim 1961)
Kıbrıs davamız ve bir hatıra (Son Havadis, 6 Aralık 1967)
İslamda fert ve toplum münasebetleri (Son Havadis, 21 Şubat 1967)
Hamdullah Suphi Bey hakkında çocukluk hatıralarım -- (Türk Yurdu (Hamdullah Suphi Tanrıöver Özel Sayısı), c. 6, sayı 2, Şubat 1967)
Kıbrıs'ta Genocide "Jenosid" (Son Havadis, 23 Aralık, 1967)
Alp şahsiyetinin Türk san'atında görünüşü bölüm II: Buddhist ve Manihai Türk san'atının Türkistan'daki eserlerinde Alp şahsiyeti -- (Türk Kültürü, yıl 6, sayı 70, Ağustos 1968)
Two miniatures from the Topkapı Museum (A Survey of Persian Art: From Prehistoric Times to the Present, Temporary Fascicle, c. 15, 1968)
Kömürcüoğlu Eyüp Asım: das alttürkische Wohnhaus -- (Journal of Asian History, c. 2, no. 1, 1968)
İslamda kadının mevkii: 1 (Sabah, 16 Mayıs 1968)
İslamda kadının mevkii: 2 (Sabah, 17 Mayıs 1968)
İslamda kadının mevkii: 3 (Sabah, 18 Mayıs 1968)
Nâziğim'in destanı -- (Türk Kültürü, c. 7, no. 73, Kasım 1968)
Birmanya'da esarette ölen şehitlerimizi ziyaret -- (Türk Kültürü, c. 6, no. 72, Ekim 1968)
İnsan hakları yılı 1968'de Kıbrıs Türkleri... (Son Havadis, 17 Ocak 1968)
Kıbrıs'ta Türk devrinin ilk âbideleri hakkında -- (Türk Kültürü, yıl 8, sayı 86, Aralık 1969)
Türk hümanizmi ve Nazik'im Destanı (Türk Dünyası, yıl 3, sayı 13, Nisan-Haziran 1969)
Türk san'atında Alp şahsiyetinin görünüşü III. bölüm: Hakanlı Türkleri -- (Türk Kültürü, yıl 7 sayı 82, Ağustos 1969)
Atti del secondo Congresso Internazionale di Arte Turca -- (Orientelilistische Literatuzeitung 64. Jahrgang, no. 1-2, 1969)
Prof. Necati Lugal hakkında hatıralar -- (Necati Lugal Armağanı, 1969)
Prof. Necati Lugal'in tedris ettiği Terceme-i Dariri ve bu eser için yapılan resimler -- (Necati Lugal Armağanı, 1969)
Zerefşan kıyılarında, "Türk Meliğinin şehri" Kökşibagan'da, Hakanlı devrinden mescid -- (Türk Kültürü, yıl 9, sayı 98, Aralık 1970)
Milletlerarası Daimi Altaistler Konferansı toplantıları hakkında -- (Türk Kültürü, yıl 8, sayı 95, Eylül 1970)
Proceedings of the XXVIth Congress of Orientalists -- (Türk Kültürü, yıl 8, sayı 96, Ekim 1970)
Türk san'atında Alp şahsiyetinin görünüşü IV. bölüm: Selçuklu devrinde Türkiye'de yapılmış üç alp tasviri -- (Türk Kültürü, yıl 8, sayı 94, Ağustos 1970)
Hıdrellez -- (Türk Ansiklopedisi, c. 19, fask. 148, 1970)
Hızır -- (Türk Ansiklopedisi, c. 19, fask. 148, 1970)
Hac -- (Türk Ansiklopedisi, c. 18, fask. 141, 1970)
Hacer-i Esved (Türk Ansiklopedisi, c. 18, fask. 141, 1978)
Proceedings of the xxvith Congress of Orientalists, Delhi 1963-1970 (Cultura Turcica, c. 5-7, 1968-1970)
Ay-Bitiği: the court attendants in Turkish iconography (Central Asiatic Journal, c. 14, no. 1-3, 1970)
Evren: Selçuklu san'atı evren tasvirinin Türk ikonografisinde menşe'leri (Selçuklu Araştırmaları Dergisi, no. 1, 1969)
1970 yılında Türk kültürü meseleleri: Türk kültürünün mahiyeti (Yeni Asya, 18 Ağustos 1970)
1970 yılında Türk kültürü meseleleri: Milli kültürümüzün tarihi seyri, 2 (Yeni Asya, 19 Ağustos 1970)
1970 yılında Türk kültürü meseleleri: milli kültürümüzün tarihi seyri, 3 (Yeni Asya, 20 Ağustos 1970)
Prof. Dr. Velidi Togan'ın arkasından (Yeni Asya, 4 Ağustos 1970)
Merhum Profesör Mustafa Zühdi İnhan (Yeni Asya, 3 Kasım 1970)
Pugaçenkova, G.A.: Halçayan (Orientalische Literaturzeitung, yıl 65, no. 11-12, 1970)
Taşhodzaev , S.S. Hudozestvennaya polivnaya keramika Samarkanda IX- naçala XIII vv (Orientalistische Literaturzeitung, yıl 65, no. 11-12, 1970)
İslamiyetten evvelki Türk ikonografisinde ay, güneş yıldız (VII. Türk Tarih Kongresi, 25-29 Eylül 1970, Ankara, Bildiri Özetleri'nin içinde)
Büke: the cosmic significance of the dragon in early Turkish iconography (Cultura Turcica, cilt 5-7, 1968-1970)
Le développement hétérodoxe de la peinture figurative religieuse Turque-Islamique (Ve Congres International d'Arabisants et d'Islamisants: Actes, 1970)
Bağdaş ve çökmek: Türk töresinde iki oturuş şeklinin kadim ikonografisi (Sanat Tarihi Araştırmaları, no. 3, 1970)
And: the cup rites in Inner-Asian and Turkish (1970)
İslamda demokrasi ve sosyal hizmetler (Yeni Asya, 11 Ekim 1970)
Bedük Börk: the iconography of Turkish honorific headgears (Procedings of the IXth Meeting of the Permanent International Altaistic Conference, 1970)
Prof. Dr. Velidi Togan'ın arkasından (Bilgi, c. 24, sayı 279, Ağustos 1970)
Grube, Ernest J.: The classical style in Islamic painting (Ural Altaische Jahrbücher, c. 42, no. 1-4, 1974)
The Turkish Baksi and the painter Muhammad Siyah Kalam (Acta Orientalia, c. 32, 1970)
Müfide Ferid Tek: 29.4.1892-24.III.1971 -- (Türk Kültürü, yıl 9, sayı 103, Mayıs 1971)
Ahmet Ferid Tek (1877-25. XI 1971) -- (Türk Kültürü, yıl 110, Aralık 1971)
Gök-Türklerin ecdâdından Tsü-kiü Meng-Sün (M.367-433) devrinde sanat (Türk Kültürü, yıl 9, sayı 100, Şubat 1971)
İlhanlı sanatı (Türk Ansiklopedisi, c. 20, fask. 154, 1971)
Hindistan Türk merkezlerinde san'at (Türk Ansiklopedisi, c. 19, fask. 149, 1971)
İbrahim Peygamber (Türk Ansiklopedisi, c. 20, fask. 153, 1971)
Hüner-nâme (Türk Ansiklopedisi, c. 19, fask. 151, 1971)
Humâyûn-nâme (Türk Ansiklopedisi, c. 19, fask. 150, 1971)
Kültür tarihi çerçevesinden Malazgirt'e bakış (Türk Kültürü, yıl 9, sayı 106, Ağustos 1971)
Kıbrıs tarihi ile ilgili onaltıncı yüzyılda yapılmış bir kaç Türk kitap-resmi (Milletlerarası VBirinci Kıbrıs Tetkikleri Kongresi (14-19 Nisan 1969) Türk Heyeti Tebliğleri, 1971)
Oldruğ-Turuğ: the hierarchy of sedent postures in Turkish iconography (Kunst des Orients, 2, 1971)
Pugaçenkova, G.A. and L.I. Rempel: istorija iskusstv Uzbekistana (Orientalistische Literaturzeitung, c. 66, no. 1-2, 1971)
Selçuklu Araştırmaları Dergisi (Oriens, c. 23-24, 1970-1971)
The genesis of the Turkish mosque and madrasa complex (Procedings of the xviith Congress of Orientalists, Ann Arbor, 1967)
Türk kubbesi: Göktürklerden Selçuklulara kadar (Selçukçu Araştırmaları Dergisi, III, 1971)
L'Adaptation des concepts du vihara et du moyanlık pre-Islamiques aux ribat, medresse et han Turcs (Congres International d'Art Turc, VI., 10-15 Sept. 1971)
Annem muharrir Müfide Ferid Tek 1: gençlik yılları (Yeni Asya, 9 Haziran 1971)
Annem Muharrir Müfide Ferid Tek-2: edebi faaliyetin başlangıcı (Yeni Asya, 10 Haziran 1971)
Annem Muharrir Müfide Ferid Tek-3: İstiklal Harbi (Yeni Asya, 11 Haziran 1971)
Mustafa Zühdi İnhan (Türk Ansiklopedisi, c. 20, fask. 155, 1972)
İran sanatı (Türk Ansiklopedisi, c. 20, fask. 156, 1972)
İslam sanatı (Türk Ansiklopedisi, c. 20, fask. 157, 1972)
İsmâil Peygamber (Türk Ansiklopedisi, c. 20, fask. 157, 1972)
K. Jahn, Die Geschichte der Oğuzen des Raschid ad-Dîn (Türk Kültürü, yıl 10, sayı 111, 1972)
The Fourth Congress of Turkish Art; The Handbook of Turkish culture (Central Asiatic Journal, c. 15, no. 4, 1972)
Tös and Moncuk: notes on Turkish flag-pole finals (Central Asiatic Journal, c. 16, no. 1, 1972)
Altıncı İran Sanatı Kongresi (10-16 Eylül 1972) (Türk Kültürü, yıl 11, sayı 121, Kasım 1972)
The genesis of the Turkish mosque and madrasa complex (Annali dell Instituto Orientale di Napoli, c. 32 (N.S. XXII), 1972)
Four Turkish Bakhshi active in Iranian lands (V th International Congress of Iranian Art and Archaeology, 11 th-18 th April 1968, Tehran, Isfahan, Shiraz, 1972)
Butan-ı Halaç : M. vii.-x. yüzyıllarda Halaç kültürünün sanat eserlerinde akisleri (Türkiyat Mecmuası, XVII, 1972)
Orduğ: başlangıçtan Selçuklulara kadar Türk hakan şehri (Ankara Üniversitesi D.T.C. Fakültesi Tarih Araştırmaları Dergisi, c. 6, sayı 10-11, 1972)
Central Asia: Iranian Tokharian, Tibetan, Nepalese, Turkish, Si-Hia, Mongolian, Mancu written records (The Book Through 500 Years, 1972)
Asie Centrale: manuscrits Iraniens, Tokhariens, Tibetains, Nepalais, Turcs, Si-Hia, Mongols, Mandchous (Liber Librorum Cing Mille ans d'Art du Livre, 1972)
Kün-Ay: ay-yıldız motifinin proto-Türk devirden Hakanlılara kadar ikonografisi (VII. Türk Tarih Kongresi, 1972)
Muyanlık: Uygur "buyan" yapısından (vihara) hakanlı muyanlıgına (ribat) ve Selçuklu han ile medresesine gelişme (Malazgirt Armağanı, 1972)
Mevlâna Celaleddin-i Rumi'nin doğduğu şehir Belh: İslâmdan önce (Türk Edebiyatı, c. 1, sayı 12, Aralık 1972)
Böri (Bozkurt, 1972)
Türk mimari geleneği çerçevesinde Sadullah Paşa yalısı (Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu Belleteni, c. 33, no. 312, Ocak-Mart 1972)
Ahmed Ferid Tek ve seçim kanunu (Tercüman, 25 Ekim 1972)
Birinci Milletlerarası Türkoloji Kongresi: 15-20.X.1973, İstanbul (Türk Kültürü, yıl 12, sayı 134, Aralık 1973)
Kâbe (Türk Ansiklopedisi, c. 21, fask. 162, 1973)
Karahanlı sanatı (Türk Ansiklopedisi, c. 21, fask. 21, 1973)
Tirmiz (İslam Ansiklopedisi, c. 12/1, fask. 124, 1973)
Bu yıl Türkiyede toplanacak xvi. Daimi Milletlerarası Altaistler Konferansına doğru (Türk Kültürü, yıl 11, sayı 128, Haziran 1973)
The First International Congress of Turcology (Oct. 15-20th 1973, İstanbul) (Cultura Turcica, c. 8-10, 1971-1973)
Türkistan kültür tarihine umumi bir bakış (Gerçek, c. 1, sayı 3, Temmuz 1973)
Son Çağatay devrinde Doğu Türkistan'dan resimli bir Han Silsilenâmesi: Prof. Zeki Velidi Togan'ın İran'da bulduğu bir yazma (İslam Tetkikleri Enstitüsü Dergisi, c. 5, sayı 1-4, 1973)
Yirmidokuzuncu Şarkiyat Kongresi (Cumhuriyetin 50. Yılına Armağan, 1973)
İstiklâl Harbi esnasında Ahmed Ferid Bey'in Gazi Mustafa Kemal Paşa'ya bir mektubu (Cumhuriyetin 50. Yılına Armağan, 1973)
Alplik, şehitlik ve gazilik (Türk Kültürü, yıl 10-12, sayı 130-132, Ağustos-Ekim 1973)
İnsan ve toplum (Tercüman, 9 Mayıs 1973)
K. Jahn, Die Geschichte der Oğuzen des Raşid al-Din (İslam Tetkikleri Enstitüsü Dergisi, c. 5, no. 1-4, 1973)
Milli kültür tarihi safhalarında Türk insanı ((M.Ö 204-M.S. 1922) Türk Devletleri ve Ordusu, 1973)
Turkey communication (AARP, no. 3, June 1973)
An angel figure in the miscellany album H. 2152 of Topkapı (Beiträge zur kunstgeschichte Asiens in Memoriam Ernst Diez, 1973)
Türk Buddhist sanatının tarihçesi (I. Milletlerarası Türkoloji Kongresi, 15-20 Ekim 1973, İstanbul, Bildiri Özetleri)
Tabari's report on the warfare with the Türgis and testimony of eighth century Central Asian art (Central Asiatic Journal, c. 17, no. 2-4, 1973)
http://tekesin.org.tr/turk-ul-acemlerin-eseri-samarrada-cavsak-ul-hakaninin-duvar-eserleri (Sanat Tarihi Yıllığı, c. 5, 1973)
Zeki Velidi Togan, Oğuz destanı, Reşiduddin Oğuznâmesinin terceme ve tahlili (İslam Tetkikleri Enstitüsü Dergisi, c. 5, no. 1-4, 1973)
Mevlana Celaleddin Rumi'nin doğduğu şehir Belh: İslamdân sonra (Türk Edebiyatı, c. 1, sayı 13, Ocak 1973)
Birinci Milletlerarası Türkoloji Kongresi (Türk Edebiyatı, c. 2, sayı 24, Aralık 1973)
Cumhuriyeti kuranlardan Ferid Tek'in bitmeyen son makalesi (Türk Edebiyatı, c. 2, sayı 22, Ekim 1973)
İslami toplumda kadının yeri (Türk Edebiyatı, c. 2, sayı 18, Haziran 1973)
Birinci Magrib Tarih ve Medeniyeti Kongresi (Türk Kültürü, yıl 13, sayı 146, Aralık 1974)
Karluk'lar (Türk Ansiklopedisi, c. 21, fask. 166, 1974)
Kâşgar (Türk Ansiklopedisi, c. 21, fask. 166-167, 1974)
Uluslararası Mevlana Semineri (15-17 Aralık 1973) (Türk Edebiyatı, c. 3, sayı 26, Şubat 1974)
Aspects de la civilisation Turque a Chypre (Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu Belleteni, c. 44, sayı 323, Ekim-Aralık, 1974)
Aspects of Turkish civilization in Cyprus (Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu Belleteni, c. 44, sayı 323, Ekim-Aralık, 1974)
Aspekte der Türkischen Kultur in Zypern (Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu Belleteni, c. 44, sayı 323, Ekim-Aralık, 1974)
Kıbrıs'ta Türk medeniyeti (Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu Belleteni, c. 44, sayı 323, Ekim-Aralık, 1974)
Almanya'da İslam Araştırmaları Kongresi (Sabah Gazetesi, 16 Ekim 1974)
Almanya'da İslam araştırmaları kongresi (Türk Edebiyatı, sayı 34, Ekim 1974)
L'arme zoomorphe du guerrier Turc: étude iconographique (Space, Geschichte und Kultur der altaischen Völker, 1974)
Rum mezalimini dünyaya duyuralım (Tercuman Gazetesi, 29 Ağustos 1973)
Tunus'tan Türkiye'ye tarihi dostluk nişanesi (Tercüman, 11 Ekim 1974)
Holzarbeiten (Lexicon der Islamischen Welt, c. 2, 1974)
Stuck (Lexicon der Islamischen Welt, c. 3, 1974)
Leder (Lexicon der Islamischen Welt, c. 2, 1974)
Steinskulptur (Lexicon der Islamischen Welt, c. 3, 1974)
Metallarbeiten (Lexicon der Islamischen Welt, c. 2, 1974)
Kıbrıs sahillerinde düşen ilk şehid: Hala Sultan (Türk Edebiyatı, c. 3, sayı 33, Eylül 1974)
Pervaneler ve Türk kültürü (Türk Edebiyatı, c.3, sayı 32, Ağustos 1974)
Onaltıncı PIAC Konferansı (Töre, yıl 6, no. 37, Haziran 1974)
İspanya'da Türkiye'yi tanıtan konferanslar serisi (Türk Edebiyatı, c. 3, sayı 30, Haziran 1974)
Dr. Hâmid Zübeyr Koşay'ın eserleri hakkında düşünceler (Türk Kültürü, yıl 13, sayı 156, Ekim 1975)
Beşinci Milletlerarası Türk Sanatı Kongresi (Türk Kültürü, yıl 14, sayı 157, Kasım 1975)
The cosmic mountain, the tree and the auspicious bestiary in Turkish iconography (AARP, no. 8, December 1975)
Magrib Tarih ve Medeniyeti Birinci Kongresi (Tercüman Gazetesi, 20 Ocak 1975)
Strani i Narodi Vostoka (Türk Kültürü Araştırmaları, yıl 11-14, 1973-1975)
Turquie: etudes mediéval en Turquie en 197 (Bulletin de Philosophie medievale no. 16-17, 1974-1975)
Tugril and the Sungkur: iconography of two heraldic Turkish prey-bird motifs (Summaries of papers to be delivered at the Vth International Congress of Turkish Art, Budapest, 22-27th September 1975)
Babam Ahmed Ferid Tek (Hergün, 25 Kasım 1975)
Türk kültür tarihinin neşri meseleleri (Orta Doğu, 15 Kasım 1975)
The Turk al-`Ağam of Samarra and the paintings attributable to them in the Gawsaq al-Haqanı (Kunst des Orients, c. IX, no. 1-2, 1975)
The cosmic symbolism of the dracontine arch and apotropaic mask in Turkish symbolism (AARP, no. 4, December 1973)
Sadullah Paşa Yalısı (Türkiyemiz, yıl 6, no. 17, Ekim 1975)
Sadullah Paşa Yalısı'nın bağlı olduğu gelenek (Türkiyemiz, yıl 6, no. 16, Haziran 1975)
Prof. von Gabain'in yeni eserleri (Türk Kültürü, yıl 14, sayı 164, Haziran 1976)
Medine (Türk Ansiklopedisi, c. 23, fask. 182, 1976)
Medrese: mimâri yönü (Türk Ansiklopedisi, c. 23, fask. 182, 1976)
Mısır Türk sanat merkezleri (Türk Ansiklopedisi, c. 24, fask. 186, 1976)
Mekke (Türk Ansiklopedisi, c. 23, fask. 183, 1976)
Turfan (İslam Ansiklopedisi, c. 7, fask. 127, 1976)
Minâre (Türkler'de) (Türk Ansiklopedisi, c. 24, fask. 188, 1976)
Meng-sün (Türk Ansiklopedisi, c. 23, fask. 185, 1976)
Mescid (Türkler'de) (Türk Ansiklopedisi, c. 24, fask. 185, 1976)
Mescid-i Aksâ (Türk Ansiklopedisi, c. 24, fask. 185, 1976)
Merv (Türk Ansiklopedisi, c. 24, fask. 185, 1976)
M.IX-XII. yüzyıl Uygur köşklerinden Safranbolu ev mimarisine gelişme (Mimarlık Tarihi ve Restorasyon Enstitüsü Bülteni, c. 2, sayı 5-6, Nisan 1976)
The cultural background of Afşin Haidar of Uşrusana in the light of recent numismatic and iconographic data (Akten des vii. Kongresses für Arabistik und Islamwissenschaft, 1976)
Sogdda Türkler: VI-VIII. asırlara aid son maddi kültür buluntuları ışığında konuya yeniden bakış (II. Milletlerarası Türkoloji Kongresi: Tebliğ Özetleri, 1976)
Farhâr-ı Halluh: Karluk Budist san'atı (Türkiyat Mecmuası, c. 18, 1976)
Tugril and Kara-Kuş (Annali dell'Instituto Orientale di Napoli, c. 36, (N.S. XXVI), 1976)
The sixteenth century Hâlveti Şeyh Merkez Efendi and his circle of disciples in his later years (International Congrence on Pre-Ottoman and Ottoman Studies, 2., 5-10 September, 1976)
Yeni zaferler müjdecisi zaferlerimizi kutluyoruz (Yeniden Milli Mücadele Dergisi, yıl 7, no. 343, 24-31 Ağustos 1976)
Türkiye'de iç Asya araştırmaları hakkında rapor (Altaica Collecta: Berichte und vertrage der XVII. Permanant International Altaistic Confrence, 3-8 Juni 1974 in Bonn/Bad Honnef, 1976)
Ay demir (Orta Doğu, 2 Nisan 1976)
İslam Peygamberi'nin "medine" (toplum hayatı) ülküsü ve Türkler (Bayrak, 15 Mart 1976)
Türk-i Mâh Çihra: the Turkish norm of beauty in Iranian art (Zuzammenfassungen der für den VII. Internationalen Kongress für İranische Kunst und Arcäologie, 1976)
Albert von Le Coq: Ergebnisse der Königlich Preussischen Turfan Expedition (Zeitshrift der Deutschen morgenländischen Gesellschaft, c. 162, no. 2, 1976)
M.VII-IX. yüzyıllarda Sır-Derya Oğuzlarının kültürü hakkında notlar(VIII. Türk Tarih Kongresi Bildiri Özetleri, 1976)
Fârâbi'yi yetiştiren Kengeres Türk muhitinin kültür ve san'atı (İslam Tetkikleri Enstitüsü Dergisi, c. 6, ksm. 3-4, 1976)
The Impact of the ideal of Madinat un-Nabi on the Turks (International Congress on Seerat, 3-15 March 1976)
Kuşcı: Türk sanatında atlı doğancı ikonografisi hakkında (Sanat Tarihi Yıllığı, c. 4, 1976)
Sadullah Paşa Yalısı'nın tarihçesi (Türkiyemiz, yıl 7, no. 19, Haziran 1976)
Ötüken Yış: Türk sanatında ağaçlı dağ hakkında notlar (Atsız Armağanı, 1976)
History of the Sadullah Pasha Yalı (Türkiyemiz, sayı 19, Haziran 1976)
Buyan la fondation pieuse Turque Bouddhique des VIIIe-XIe siècles et son adaptation a l'Islam (IVème Congrès International d'Art Turc (10-15 Sept. 1971, Aix-en-Provence): Études Historiques 3, 1976)
Svenska Forskningsinstituet i Istanbul meddelanden I (Türk Kültürü, yıl 15, sayı 174, Nisan 1977)
Türk Kültür tarihinden bir safha: milâdî sekizinci yüzyılda Türkistanda İslâmiyetin Burkan dini ile karşılaşması (Türk Kültürü Araştırmaları, yıl 16, sayı 1-2, 1977-1978)
Safranbolu'da unutulmuş bir mescid (Türk Edebiyatı, sayı 43, Mayıs 1977)
Milli kültür tarihi safhalarına bakış (Atatürk Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dergisi, no. 2, 1977)
A pair of miniatures from the miscellany collections of Topkapı (Central Asiatic Journal, c. 21, no. 1, 1977)
Altun-Qïr der Begriff des Totenlandes, bei den Türken des VI-VIII. Jahrhunderts (Deutscher Orientalistentag, 20., 1977)
Al-mar'at al-Turkiyya al-warathat li'l-taqalit al-wataniyya wa al-Islamiyya (Bildiri, al-Fikr al-Islami, 11, 1977)
A femme Turque heritiere des traditions nationales et Islamiques ( al-Fikr al-Islami, 11, 1977)
Tarkhan Nîzak or Tarkhan Tirek?: an enquiry concerning the Prince of Badhghis who in a.h.91/a.d.709-710 opposed the Omayyad conquest of Central Asia (Journal of the American Oriental Society c. 97, no. 3, July-September 1977)
Türk kültürü El-Kitabı hakkında bir düzeltme (Ortadoğu Gazetesi, 31 Ekim 1977)
İslam Düşüncesi 11. Kongresi 1: Cezayir'in Fransa işgalinde uğradığı yılların acıları (Bayrak Gazetesi, 18 Mart 1977)
İslam Düşüncesi 11. Kongresi 2: Onbirinci Fikr-ul-İslami Kongresi'nin kültür çevresi (Bayrak Gazetesi, 15 Mart 1977)
İslam Düşüncesi 11. Kongresi 3: En eski siyer bulunuyor (Bayrak Gazetesi, 20 Mart 1977)
İslam Düşüncesi 11. Kongresi 4: Kadın yılı ve Türkler (Bayrak Gazetesi, 21 Mart 1977)
İslam Düşüncesi 11. Kongresi 5: Milli kültür şuuru nasıl yükseltilebilir? (Bayrak Gazetesi, 22 Mart 1977)
İslam Düşüncesi 11. Kongresi 6: Cezayirliler: Ehlen ve sehlen, merhaba ey Türkler! Vatanınıza geri geldiniz! (Bayrak Gazetesi, 23 Mart 1977)
Sacrificial themes in the arts of Altaic and Uralic peoples, in the light of Turkish tomb inscriptions (Altaica: Procedings of the 19th Annual Meeting of the Permanent International Altaistic Conference, Helsinki, 7-11 June 1976)
Religious terminology of Qutadghu-Bilig, a Turkish versified allegory dated in h.462/1070 (Sprache und Erkenntnis im Mittelalter: Kurzfassungen der Referate, 1977)
Al-Multagi al-hadi ashr li'l Fikr al-Islami fi Warqala (A-Asala, no. 46-47, 1977)
E.Tryjarski, Hunowie Europejscy, Protobulgarzy, Chazarowie, Pieczyngowie (Türk Kültürü, yıl 16, sayı 185, Mart 1978)
Türk tarihi ışığında Bulgaristan (Türk Kültürü, yıl 16, sayı 187, Mayıs 1978)
The Impact of the ideal of Madinat al-Nabi on the Turks (Hamdard Islamicus, c. 1, no. 2, Autumn 1978)
Plevne ovasında bir dua (Kemalizm ve Türkiye, yıl 3, sayı 29, Mayıs 1978)
Türk minaresinin Orta Asyadaki öncüleri hakkında (Atatürk Üniversitesi-Edebiyat Fakültesi Araştırma Dergisi, Özel sayı 9, 1978)
Turquie 1974-1978 (Bulletin de Philosophie Médiévale, no. 20, 1978)
Plevne'yi ziyaret 2: beyaz bayrağa rağmen Ruslar kadın ve çocukları topa tuttu (Bayrak Gazetesi, 26 Mart 1978)
Plevne'yi ziyaret 1: Bulgaristan'da düzenlenen bir tarih kongresinin ardından (Bayrak Gazetesi, 25 Mart 1978)
Khıdr Re'is surnomme ghazi Khayruddin Pasha Barbarossa, vu par les historiens et peintres Turcs des xvie et xviie siecles ( Al-Fikr al-Islami, 12, 1978)
Nazara al-muarrikin wa al-rassamin al-atrak fi al-qarnayn al-sadisashar wa al-sabi'ashar ala Khıdr Reis al-mulqıb Ghazi Khayr al-Din Basha Barbarusa (Al-Fikr al-Islami, 12, 1978)
Togril and Sungkur: two Turkish emblematic prey-bird motifs (Fifth International Congress of Turkish Art, 1978)
Plevne Ovasında bir dua (Tercüman Gazetesi, 30 Nisan 1978)
Yusuf Akçura hakkında bilinmeyen kaynaklar ve F.Georgeon'un araştırması -- (Türk Kültürü, yıl 17, sayı 200-202, Haziran-Ağustos 1979)
Cezâyir'de XII. Fikr ül-İslâmî Semineri (Türk Kültürü, yıl 17, sayı 196, Şubat 1979)
Geneve'de İslami araştırmalar (Türk Edebiyatı, sayı 71, Eylül 1979)
Hicret'in onbeşinci asrı münâsebeti ile ilk Müslüman Oğuzlardan "sûl" (çöl) Tigin'e dâir bir not (Türk Kültürü, yıl 18, sayı 205-206, Kasım-Aralık 1979)
Hicret ve ilk müslüman Türkler (Milli Eğitim ve Kültür, yıl 2, sayı 5, Aralık 1979)
On the early history and the symbols of Turkish carpets (Internationaler Kongress für türkische Kunst, 1979)
Böri Tigin Tamgaç Buğra Kara Hâkân İbrahim'in (H.444-60/1052-68) Samarkand'da yaptırdığı âbideler (Sanat Tarihi Yıllığı, 8, 1979)
Yahya Kemal'e selâm -- (Konuşma Metni, Columbia Üniversitesi, 19 Aralık 1958)
Geneve'de İslâmi araştırmalar (Sabah Gazetesi, 26 Eylül 1979)
The encounter of Islam with Buddhism in mediaeval Turkish culture (Actas del V Congreso International de Filosofia Medievel, c. 2, 1979)
An essay of interpretation of the mountain-goat pictogram represented on the tamga of the Kök-Türk Dynasty (XVI. Milletlerarası Altaistik Kongresi (21-26.X.1973 Ankara) 1979)
Turk-i Mâh Chicran: the Turkish norm of beauty in Iran (Akten des VII. Internationalen Kongresses für iranische Kunst und Archaologie, 7-10 Sept. 1976, München, 1979)
Quelques manuscrits illustres Turcs des XVIe et XVIIe siécle concernant la Tunisie (Cahler Serie Histoire, no. 1, tome 2, 1979)
Türk Buddhist resim sanatının tarihçesi (I. Milletlerarası Türkoloji Kongresi, 15-20 Ekim 1973, İstanbul, Tebliğler, c. 3, 1979)
Sulî'ler: İslam ile karşılaşan ilk Türkler: "Sul" (Çöl ? Çor ?) boylarından Selçuklulara kadar Hazar Denizi kıyılarındaki Oğuzlara kadar (İslam Tetkikleri Enstitüsü Dergisi, c. 7, ksm. 3-4, 1979)
M.A. Boisard: L'humanisme de l'Islam (İslam Tetkikleri Enstitüsü Dergisi, c. 7, ksm 3-4, 1979)
Milli kültürün gelişmesi için bazı görüşler (Türk Kültürü, yıl 18, sayı 211-214, Mayıs-Ağustos 1980)
Kaşgar ve Dr. Jarring (Stockholm, 1979) (Türk Kültürü, yıl 18, sayı 215-216, Eylül-Ekim 1980)
Zum Tode von. Prof. Alessio Bombaci (Materialia Turcica, c. 4, 1978, 1980)
Portrait à vol d'oiseau d'une civilisation (Cultures, c. 7, no. 4, 1980)
The Hijra and its cultural consequences throughout history (Cultures, c. 7, no. 4, 1980)
La Hégira: sus consecuencias culturales a través de la historia (Cultura, c. 7, no. 4, 1980)
Sin: Bosna-Hersek'te Bogomillere atfedilen, XIII-XVI. asırlardan lahdler ile Anadolu'daki XII-XIV. yüzyıllardan müşahhas tasvirli Türk mezar taşları... (Prilozi za Orientalnu Filolosifu, c. 30, 1980)
Böri II (Birinci Milli Türkoloji Kongresi Tebliğler (İstanbul, 1980)
Türklerin İç Asya'dan getirdiği üniversalist devlet mefhumu ve bunun "Ordu" (Hükümdar Şehri) mimarisindeki tezahürleri (Türkiye'nin Sosyal ve Ekonomik Tarihi (1071-1920) 1980)
Altun-Yis (the golden mountain): the mountain with metallic elemental appurtenance in Turkish culture and art of the Kök-Türk period (Journal of Turkish Studies, c. 4, 1980)
The figurative astral representations of the Uygur Turks (International Symposium on the Observatories in Islam, 19-23 September 1977, 1980)
İbn Sina'nın mensubu bulunduğu H.IV /M X. yüzyıl Buhara kültür çevresine dair (Doğumunun 1000. Yıldönümü Nedeniyle Milletlerarası İbn Sina Kongresi Bilimsel Toplantılar Program ve Bildiri özetleri, 1980)
Merkez Efendi (H. 870/1465 sıraları-959/1551) ile Şah Sultan hakkında bir hâşiye (Türkiyat Mecmuası, c. 19, 1980)
Kur-Kursak: the iconography of the honorific Turkish belt, in the light of inscriptions and written records (Central Asiatic Journal, c. 24, no. 3-4, 1980)
Prof. John Andrew Boyle (Türkiyat Mecmuası, c. 19, 1980)
Prof. Alessio Bombaci (Türkiyat Mecmuası, c. 19, 1980)
Sadruddin Ağa Han'ın İslam sanatı koleksiyonunun kataloğu (Milli Kültür, c. 2, no. 1, Haziran 1980)
Ahmed Ferid Tek (Türk Ansiklopedisi, c. 31, fask. 247, 1981)
Müfide Ferid Tek (Türk Ansiklopedisi, c. 31, fask. 247, 1981)
Türk Ay-yıldızı'nın menşei hakkında (Türk Edebiyatı, sayı 96, Ekim 1981)
Hicret'in 15. asrı münasebeti ile Ezan-ı Muhammedi (Türk Edebiyatı, sayı 89, Mart 1981)
Lâle devrinde Türkistan ilhâmı (Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, c. 2, sayı 10, Şubat 1981)
İslam ve Batı adlı milletlerarası kültür müesseseleri (Türk Edebiyatı, sayı 98, Aralık 1981)
K. Jahn, Die Indiengeschichte des Raşid ad-Din (Türk Kültürü, yıl 19, sayı 220, Mayıs-Haziran 1981)
Ferhunde demler, eski `âlemler: Sadullah Paşa Yalısı hakkında araştırmalara zeyl (Türk Dünyası Araştırmaları, sayı 14, Ekim 1981)
La geographie Tunisienne de Piri Reis: a la lumiere des sources Turques du xe/xvie siecle (Chaiers Tunisie, c. 29, no. 117-118, 1981)
The religious terminology of Qutadghu-Bilig: the blissful sapience: a Turkish versified allegory dated in H. 462/1070 (Sparche und Erkenntnis im Mittelalter, 1981)
Muhammad Siyah Qalam and the Inner Asian Turkish tradition (Islamic Art, c. 1, 1981)
Balasagun (Küçük Türk-İslam Ansiklopedisi, fask. 4, 1981)
Selçuklulardan önceki, Proto-Türk ve keramik sanatına dair (Sanat Tarihi Yıllığı, c. 9-10, 1981)
Le théme de l'intronisation dans les inscriptions et la littérature Turques du VIIIe au XIe siécle (Journal Asiatique, c. 269, 1981)
Vassiliy Vladimiroviç Barthold ve eseri (Moğol İstilasına Kadar Türkistan, 1981)
Türk dini mimari geleneği (Milli Eğitim ve Kültür, yıl 3, no. 11, Ağustos 1981)
İlteriş Kagan'ın mezarı sanılan Şivet-Ulan Külliyesi (IX. Türk Tarih Kongresi Bildiri Özetleri, 1981)
Miladi VII-X. yüzyıllarda Sır-Derya Oğuzlarının maddi kültürü hakkında notlar (VIII. Türk Tarih Kongresi, II. cilt, 1981)
Otaci: notes on archaaeology and iconography related to the early history of Turkish medical science (I. International Congress on the History of Turkish-Islamic Science and Technology, İTÜ 1981)
Emekli Büyükelçi Seyfullah Esin (1902-1982): "hayatımın muhasebesi" adlı hâtıralardan notlar -- (Türk Kültürü, yıl 21, sayı 231, Eylül 1982)
Yirmibeşinci Altaistik Kongresi hakkında (Türk Kültürü, yıl 21, sayı 232, Ağustos 1981)
Tun-Huang (Türk Ansiklopedisi, c. 31, fask. 254, 1982)
Turfan kazıları (Türk Ansiklopedisi, c. 32, fask. 255, 1982)
L'homme et son univers au moyen age (Congres Int. de Philosophie Medievale, 1982)
Hazreti Türkistan (Türk Edebiyatı, sayı 123, 1984)
Marginalia on Merkez Efendi (ca.h.870-959 / 1465-1551) and Şah Sultan (Müncher Zeitschrift für Balkankunde, 4. Band 1981-1982)
Miladi sekizinci ila onikinci asırlar arasında iç Asya'da Türk çiniciliği (Ulusal El Sanatları Sempozyumu, 2., 18-20 Kasım 1982)
Şûrâ: İslâm'ın ilk devrinde halk meclisi (Türk Edebiyatı, say 107, Eylül 1982)
İslam ve Batı Müessesi Genel Kurulu'ndan notlar: İslam aleminin bugünkü vaziyeti (Türk Edebiyatı, sayı 100, Şubat 1982)
İslam ve Batı adlı kültür müessesesi 2: İslam ve Batı'nın Genel Kurulu (Türk Edebiyatı, sayı 99, Ocak 1982)
Profesör Herbert Jansky (1898-1981) (Türk Kültürü, yıl 20, sayı 236, Aralık 1982)
İslam ve Batı adlı milletlerarası kültür müessesesinin toplantısı (14-16 Ekim 1981) (Türk Kültürü, yıl 20, sayı 225, Ocak 1982)
On Qur'anic symbols in Islamic art (Second International :Congress on Qur'an, 12-17 December 1982)
Bengü-Taş (the rock of immortality): an essay on Turkish memorial steles with stag depiction (Studia Turcologica Memoriae Alexii Bombaci Dicata, 1982)
The conjectural links of Bogomilism with Central Asian Manicheism (Bogolism in the Balkans in the Light of the Latest Research, 1982)
The catalogue of prince Sadruddin Agha Khan's collection of Islamic Art (Sanat Tarihi Yıllığı XI, 1982)
Osmanlı çağı Türk donanma tarihinden safhalar: Barak Reis'in şahadeti (Milli Kültür, no. 35, Ağustos 1982)
Bezeklik Külliyesi'nde dokuzuncu tapınak (Türkiyemiz, yıl 13, no. 37, Haziran 1982)
Uygur sanatı (Türk Ansiklopedisi, c. 33, fask. 265, 1983)
Tunus'da Osmanlı devri araştırmaları (Türk Kültürü, yıl 21, sayı 242, Haziran 1983)
Episodes of the last restoration of the Ka'bah (h. 1039-40/1629-30) (Islam Today, no. 1, April 1983)
Düzme Kavvâl'in benlik rüyâları (Türk Edebiyatı, sayı 121, Ekim 1983)
Düzme Kavvâl'in benlik rüyaları (Türk Edebiyatı, sayı 122, 1983)
Mecma'ul-bahreyn (Türk Edebiyatı, sayı 122, Aralık 1983)
Balig and Ordu: the early Turkish circumvallations in architectural aspects (Cenral Asiatic Journal, c. 27, no. 3-4, 1983)
Un grouppe de bengü mediévaux Sibériens: les obelisques et les steles semi-figuratives= A group of the mediaeval Siberian Bengü: the obelisks and semi-figurative steles (Colloque International Siberie, Paris, 24-27 Mai 1983)
On the tamgha (seal) of the second Kök-Türk (Tu-Küe) Dynasty (31st International Congress of Human Sciences in Asia and North Africa (1983, Tokyo), Abstracts of Papers 1, Sections 1-6)
The Qur'anic verses and the hadith, as sources of inspiration in Islamic art (The Common Principles, Forms and Themes of Islamic Art, 18-22 April 1983, İstanbul, Turkey: Abstract Book)
Eren: an aspect of the Turkish mediacy in the westward transmission of Eastern culture, in the case of mysticism (31st Intenational Congress of Human Sciences in Asia and Africa (1983, Tokyo), Abstract of ı Papers 2, Sections 7-13)
Tin-yıl and töz: a hypothesis on Turkish depictions of the effigial pennon, as receptacle of the wind-like vital essence (Materialia Turcica, c. 7-8, 1983)
Tengrilik: Türklerde gök tapınağına dair (Sanat tarihi yıllığı, XII, 1983)
Evocations de la France dans les sources Turques des XVIe-XVIIIe siécle (Etudes Médiévales et Patrimoine Turc, 1983)
Un Manuscrit illustre representante les sanctuaires de la Mecque et Medine et le dome du Mi'radj a l'epoque des Sultans Turcs Selim et Suleyman 1er (Revue d'Histoire Maghrebine, yıl 10, no. 31-32, Dec. 1983)
Türk güzel sanatları ile ilgili rapor (1983)
Emel Esin ile mûlakat (Kaynaklar, no.3, Bahar 1984)
Tarih öncesinde miladi onüçüncü asra kadar iç Asya'da Türk çiniciliği (2. Ulusal El Sanatları Sempozyumu, 18-20 Kasım 1982)
Descriptions of Turks and "Tatars" (Mongols) of the thirteenth century, in some Anatolian sources (Documenta Barbarorum, 1984)
Descriptions of Turks and "Tatars" (Mongols) of the thirteenth century, in some Anatolian sources (Documenta Barbarorum, 1984)
Selçuklu-öncesi Türk halı sanatına dair (Milletlerarası Türk Halı Kongresi, 1., 7-14 Ekim 1984)
Ordu: Türk saray mimarisinin onbeşinci asırdan önceki tarihçesi (Milli Saraylar Sempozyumu, 15-17 Kasım 1984)
Türk saray mimarisinin onbeşinci asırdan önceki tarihçesi (Milli Saraylar Sempozyumu, 15-17 Kasım 1984)
Mushaf hattatlığı ve Kur'ân-ı Kerim'in Türkçe meâli hakkında, Türklerce yapılan ilk çalışmalar (İslam Tetkikleri Dergisi, c. 8, cüz 1-4, 1984)
Feodal Türk köylüsü yoktur! (Türk Edebiyatı, sayı 132, 1984)
Hakan-oğullarından tecvîd âlimi Abu Muzâhim Mûsa (H. 248-325 / M. 862-937) (Milli Eğitim ve Kültür, yıl 6, sayı 27, Mayıs 1984)
Doğu Türkistan'ın İslama ihtidasından safhalar: Satuk Buğrahan (Doğu Türkistan'nın Sesi, c. 1, no. 1, 1984)
Doğu Türkistan'ın ihtidasından safhalar II: Hakâni devrinde Kaşgar (Doğu Türkistan'ın Sesi, c. 1, no. 2, 1984)
On the tamgha (seal) of the second Kök-Türk (Tu- Küe) Dynasty (Proceedings of the 31st International Congress of Human Sciences in Asia and North Africa, 1984)
Japonya'da (Tokyo ve Kyoto) toplanan XXXI.nci Asya ve Şimali Afrika'da İnsani İlimler Kongresi (31 Ağustos-7 Eylül 1983) (Türk Kültürü, yıl 22, no. 253, Mayıs 1984)
Eren: an aspect of the Turkish mediacy in the westward transmission of Eastern culture, in the case of mysticism (Proceedings of the 31st International Congress of Human Sciences in Asia and North Africa, 1984)
Doğu Türkistanın ihtidasından safhalar III: Türk Hakanları devrinin sonu (Doğu Türkistan'ın Sesi, c. 1, no. 3, 1984)
İbni Sina çevresinde Türk kültürü (Uluslarası İbni Sina Sempozyumu Bildiriler, 17-20 Ağustos 1983)
The renovations effected, in the Ka'bah Mosque, by the Ottoman Sultan Selim II (H.974-82/1566-74) (First ACOS Symposium, 1984)
Törü la coutume selon les Turcs (Congres International Consacre au Theme la Contume, 1-5 Oct. 1984)
Osmanlı çağı Türk donanma tarihinden safhalar (II. bölüm): Adalar Denizi ve Mora kıyılarında (H.906/1499-1500 gazâsı) (Milli Kültür, sayı 50, Eylül 1985)
İpek yolu dizisinin Türk kültür ve sanat tarihi açısından yorumu (Bayrak Gazetesi, 8-14 Ocak 1985)
M.V-VIInci asırlardan tarihî ve arkeolojik malzeme ışığından Taspar Kağan'ın (M.571-81) kültür çevresi (Prof. Dr. İbrahim Kafesoğlunun Hatırasına Armağan, 1985)
Nâziğim'in Destanı (Doğu Türkistanın Sesi, c. 2, no. 7-8, 1985)
Fârâbi'nin vatanında iki kültür merkezi: Kengü-Tarban ve Sayram ( İbni-i Türk, Harizmi, Farabi, Bayruni ve İbn-i Sina Uluslarası Sempozyumu, 9-12 Eylül 1985)
Kotuz: İkinci Kök-Türk Sülâlesinin "Tamga"sı (Erdem, c. 1, sayı 1, 1985)
On the relationship between the iconography in Muslim Uygur manuscripts and Buddhist Uygur eschatology (Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens, Konferenser 12, 1985)
Türk kültür tarihi: iç Asya'daki erken safhalar (Erdem, c. 1, sayı 2, 1985)
Gözlemler, yankılar: Malazgirt'ten İnebahtı'ya Bizans Dünyası ve Türkler 1071-1571 adlı Sempozyum (Birmingham Üniversitesi 23-30 Mart 1985)
İkinci Bâyezid'in h.904-906 / 1498-1500 yıllarında Adalar Denizi'ne seferi: İnebahtı / Aynabahtı, Moton, Koron, Avarina'nın fethi (Erdem, c. 1, sayı 3, Eylül 1985)
The renovations effected, in the Ka'bah Mosque, by the Ottoman Sultan Selim II (H.974-82 / 1566-74) (Revue d'Histoire Maghrebine, yıl 12, no. 39-40, 1985)
The epic of the frail Nazik (Voice of Eastern Turkistan, c. 2, no. 7-8, 1985)
İpek yolu (Türk Edebiyatı, sayı 136, 1985)
Eren: les derviş Hetérodoxes Turcs d'Asie Centrale et le peintre Surnommé "Siyah-Kalam" (Turcica, Tome 17, 1985)
Doğu Türkistan'ın ihtidasından safhalar IV: Doğu Türkistan Moğol hükümdarı Tuğluk Temür'ün islama geçişi: h.784-65/1347-63 (Doğu Türkistanın Sesi, c. 2, sayı 5, 1985)
The Coranic verses on the sanctity of God above all ascriptions (Assembly of the World's Religions, 15-21 Nov. 1985)
Ribât-ı Melik, Hakani sülâlesinden İbrâhim-Oğlu Çu Tigin İkinci Nasr Şemsü'l-Mülk ve Harcang'de H.471/1078'de yaptırdığı Külliye (Erdem, c. 2, sayı 5, 1986)
L'Homme et son univers dans les inscriptions et textes médiévaux Turcs (L'Homme et Son Univers au Moyen Age, c. 1, 1986)
Şimal-Batı Türk illerinde ilk islami devirden âbide: onuncu asırdan Biler Câmi-Mescidi (Phil. Dr. Hâmit Zübeyr Koşay'ın Hatırasına Armağan, 1986)
O.I. Smirnova'nın Batı Türkistan'da Kök-Türk sikkelerine dair araştırmaları (Erdem, c. 2, sayı 5, 1986)
İlteriş Kağan: M.681-692 (Erdem, sayı 2, no. 4, 1986)
Le Mahbubiye, un Palais Ottoman "Alla Franca" (L'Empire Ottoman, La Republique de Turquie et la France, 1986)
Ahmed Yesevi Külliyesi (Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi Örnek fasikül, 1986)
Bayrak: some motifs of Ottoman Turkish flags and flagpole finials (ComiteInternational d'Etudes Pre-Ottomanes vith Symposium, Cambridge, 1-4 July 1984, 1986)
Themes et Symboles communs entre le bouddhisme tantrique (Bektachiyya: etudes sur l'ordre mystique des Bektachis et les groupes relevant de Hadji Bektach, 1987)
The Quranic verses and the hadith, as sources of inspiration in islamic art (Islamic Art, Common Principles, Form and Themes, 1983)
Ahmet Yesevi (Türk Edebiyatı, sayı 190, 1989)
Ahmed Yesevi Külliyesi (Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, c. 2, 1989)
Ahsîkes (Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, c. 2, 1989)
Almalığ (Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, c. 2, 1989)
Turkish women in the eighteenth century (IIIrd Congress on the Social and Economic History of Turkey, 24-26 August 1983, 1990)
The Turkish vision of the cosmos and the modes of formal symbolism (Concepts of Space: Ancient and Modern, 1991)
Amuderya (Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, c. 3, 1991)
Börk (Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, c. 6, 1992)
Vahrân(Oran), Selon le Kitâb-ı Bahriye de Ahmed b. Mehmed, surnomme Piri Reis (Centre d'Études et de Recherche sur le Développement Regional d'Oran)
Min al-zawahir al-sabit fi al-hadarat al-Islamiyya (al-Multaqi al-Thalith Ashara li'l-Fikr al-Islami)
Quelques constances de la civilisation Islamique (XIIIe Seminaire de la Pensee Islamique)
Evren: J. M. Rogers'in Kunst des Orients vii/2'de çıkan tenkidine cevap (Kunst des Orients, c. 9, no. 1-2)
Ernst J. Grube: The classical style in Islamic painting (Orientaliste)
Life in Istanbul in the 18th century (Daktilo metni)
An eighteenth century "yalı" on the shores of the Bosphorus -- (II. Congresso Internationale di Arte Turca, 26-29 Settembre 1963)