Hüseyin Gazi -- (La Quinzaine d'Ankara, c. 1, no. 22, Janvier 1948)
Turkish music in the Western World -- (Musical Courier, c.159, no.1, January 1959)
Yahya Kemal'e selâm -- (Konuşma Metni, Columbia Üniversitesi, 19 Aralık 1958)
Yahya Kemal ve hümanizma -- (Türk Yurdu, yıl 1, sayı 3, Mayıs 1959)
Yeni bir hümanizm görüşü -- (Türk Yurdu, yıl 1, sayı 1, Mart 1959)
Tarihi Türk musikisi -- (Yankı, vol. 1, no. 1, November 1959)
The congregation -- (Konuşma Metni, Columbia University, 13 Feb. 1959)
The contribution of Jelaluddin Rumi to the development of Turkish culture -- (Konuşma Metni, Columbia University, 13 Feb. 1959)
Ankara hatıraları -- (Türk Yurdu, yıl 2, sayı 11, Şubat 1960)
Milletlerarası Birinci Türk Sanatı Kongresi -- (Türk Yurdu, yıl, 2, sayı 10, 1960)
Yirmibeşinci Şarkiyat Kongresi'nde Türk sanat tarihi III -- (Türk Yurdu, yıl 2, Sayı 8, Kasım 1960)
Yirmibeşinci Şarkiyat Kongresi'nde Türk sanat tarihi -- (Türk Yurdu, yıl 2, sayı 6, Eylül 1960)
Yirmibeşinci Şarkiyat Kongresi'nde Türk sanat tarihi II -- (Türk Yurdu, yıl 2, sayı 7, Ekim 1960)
Yirmibeşinci Şarkiyat Kongresi'nde Türk sanat tarihi - (Musiki Mecmuası, yıl 13, sayı 153, 1960)
What Turkish women say about themselves -- (Turkish Women, 1960)
Türk sanat tarihinde Kara-hanlı devrinin mevkii -- (Bildiri özeti, Türk Tarih Kongresi, 6., 20-26 Ekim 1961)
The Seljuks in Asia Minor adlı eserin tenkidi -- (Vakıflar Dergisi, c. 5, 1962)
Basil Gray: La peinture Persane -- (Belleten, c. 25, no. 102, Nisan 1962)
İç Asya'da Türk kültür ve san'at tarihini ilgilendiren konular hakkında notlar -- (Türk Yurdu, yıl 7, Aralık 1963)
Central Asian characteristics in some drawings and miniatures of the Topkapı Museum -- (Trudi Dvadtsatı Pyatogo Mejdunarodnogo Kongressa Vostokovedov, Tom II, 1963)
An eighteenth century "yalı" on the shores of the Bosphorus -- (II. Congresso Internationale di Arte Turca, 26-29 Settembre 1963)
Two miniatures from the collections of Topkapı -- (Ars Orientalis, no. 5, 1963)
Selçuk devrine ait resimli bir Anadolu yazması -- (Türk Sanat Tarihi Araştırma ve İncelemeleri, c. 1, 1963)
Tuchelt, K. [Hrsg.]: Türkische Gewänder und Osmanische Gesellschaft im 18. Jahrhundert -- (Orientalische Literaturzeitung, yıl 64, no. 7-8, 1964)
Klâsik Türk musikisi festival projesi -- (yy., 1964)
Sâfi'nin ölümü: Safiye Erol hakkında bir kaç hatıra -- (Yeni İstanbul, 7 Kasım 1964)
Alp şahsiyetinin Türk sanatında görünüşü I -- (Türk Kültürü, yıl 3, sayı 34, Ağustos 1965)
An eighteenth century "yalı" viewed in the line of development of related forms in Turkish architecture -- (Atti del Secondo Congresso Internazionale di Arte Turca, 1965)
The horse in Turkic art -- (Central Asiatic Journal, c. 10, no. 3-4, December 1965)
Türk kültürü -- (Türk Kültürü, sayı 43, Mayıs 1966)
Resimli bir Uygur varakı -- (Reşit Rahmeti Arat için'den ayrıbasım, 1966)
İsrâ Gecesi "Uygur Mi'râc-nâmesi"nde cennet tasvirleri -- (Türk Kültürü, yıl 4, sayı 47, Eylül 1966)
Al- Qubbah al-Turkiyyah: an essay on the origins of the architectonic form of the Islamic Turkish funerary monument -- (Atti del III Congresso di Studi Arabi e Islamici, 1966)
Pictures in book in Mecca and Medina -- (The Muslim World, vol. 4, no. 22, December 1966)
Lebbeyk, Hac hatıraları I: Yunus'un ilâhisi -- (Fikir ve Sanatta Hareket, c. 2, sayı 18, Haziran 1967)
Türk san'at tarihinde Kara-hanlı devrinin mevkii -- (Türk Tarih Kongresi, 6., 20-26 Ekim 1961)
Hamdullah Suphi Bey hakkında çocukluk hatıralarım -- (Türk Yurdu (Hamdullah Suphi Tanrıöver Özel Sayısı), c. 6, sayı 2, Şubat 1967)
Alp şahsiyetinin Türk san'atında görünüşü bölüm II: Buddhist ve Manihai Türk san'atının Türkistan'daki eserlerinde Alp şahsiyeti -- (Türk Kültürü, yıl 6, sayı 70, Ağustos 1968)
Kömürcüoğlu Eyüp Asım: das alttürkische Wohnhaus -- (Journal of Asian History, c. 2, no. 1, 1968)
Nâziğim'in destanı -- (Türk Kültürü, c. 7, no. 73, Kasım 1968)
Birmanya'da esarette ölen şehitlerimizi ziyaret -- (Türk Kültürü, c. 6, no. 72, Ekim 1968)
Kıbrıs'ta Türk devrinin ilk âbideleri hakkında -- (Türk Kültürü, yıl 8, sayı 86, Aralık 1969)
Türk san'atında Alp şahsiyetinin görünüşü III. bölüm: Hakanlı Türkleri -- (Türk Kültürü, yıl 7 sayı 82, Ağustos 1969)
Atti del secondo Congresso Internazionale di Arte Turca -- (Orientelilistische Literatuzeitung 64. Jahrgang, no. 1-2, 1969)
Prof. Necati Lugal hakkında hatıralar -- (Necati Lugal Armağanı, 1969)
Prof. Necati Lugal'in tedris ettiği Terceme-i Dariri ve bu eser için yapılan resimler -- (Necati Lugal Armağanı, 1969)
Zerefşan kıyılarında, "Türk Meliğinin şehri" Kökşibagan'da, Hakanlı devrinden mescid -- (Türk Kültürü, yıl 9, sayı 98, Aralık 1970)
Milletlerarası Daimi Altaistler Konferansı toplantıları hakkında -- (Türk Kültürü, yıl 8, sayı 95, Eylül 1970)
Proceedings of the XXVIth Congress of Orientalists -- (Türk Kültürü, yıl 8, sayı 96, Ekim 1970)
Türk san'atında Alp şahsiyetinin görünüşü IV. bölüm: Selçuklu devrinde Türkiye'de yapılmış üç alp tasviri -- (Türk Kültürü, yıl 8, sayı 94, Ağustos 1970)
Hıdrellez -- (Türk Ansiklopedisi, c. 19, fask. 148, 1970)
Hızır -- (Türk Ansiklopedisi, c. 19, fask. 148, 1970)
Hac -- (Türk Ansiklopedisi, c. 18, fask. 141, 1970)
Ahmet Ferid Tek (1877-25. XI 1971) -- (Türk Kültürü, yıl 110, Aralık 1971)
Yusuf Akçura hakkında bilinmeyen kaynaklar ve F.Georgeon'un araştırması -- (Türk Kültürü, yıl 17, sayı 200-202, Haziran-Ağustos 1979)
Emekli Büyükelçi Seyfullah Esin (1902-1982): "hayatımın muhasebesi" adlı hâtıralardan notlar -- (Türk Kültürü, yıl 21, sayı 231, Eylül 1982)
Müfide Ferid Tek: 29.4.1892-24.III.1971 -- (Türk Kültürü, yıl 9, sayı 103, Mayıs 1971)