Cumhuriyet
Hakimiyet-i Milliye
İfham
İkdam
Peyam
Peyam-ı Sabah
Renin
Sabah
Serbesti
Son Saat
Şuray-ı Ümmet
Tanin
Tasvir-i Efkar
Terakki
Tercümân-ı Hakîkat
Tevhîd-i Efkâr
Vakit
Vatan
Yeni Gün