Osmanlıca Gazeteler

Tercümân-ı Hakîkat

Tercüman-ı Hakikat 14104 - 13 Şevval 1338H / 30 Haziran 1336R/1920M
Tercüman-ı Hakikat 14118 - 29 Şevval 1338 / 16 Temmuz 1336/1920
Tercüman-ı Hakikat 14137 - 20 Zilhicce 1338 / 6 Ağustos 1336/1920
Tercüman-ı Hakikat 14158 - 14 Zilhicce 1338 / 30 Ağustos 1336/1920
Tercüman-ı Hakikat 14495 - 3 Zilhicce 1339 / 8 Ağustos 1337/1921