Osmanlıca Gazeteler

Vatan

Vatan 448 - 6 Zilhicce 1342 / 9 Temmuz 1340/1924
Vatan 457 - 18 Zilhicce 1342 / 21 Temmuz 1340/1924