Osmanlıca Gazeteler

Peyam-ı Sabah

Peyam-ı Sabah 10923 - 20 Recep 1338 / 11 Nisan 1336/1920
Peyam-ı Sabah 10945 - 14 Şaban 1338 / 3 Mayıs 1336/1920
Peyam-ı Sabah 11415 - 28 Zilhicce 1339 / 2 Eylül 1337/1921