Emel Esin / Türklerde Maddi Kültürün Oluşumu

Emel Esin.

Türklerde Maddi Kültürün Oluşumu.

İstanbul: Kabalcı Yayınevi, 2006.

345s., [115s. levha]; 16x24cm.

ISBN 975-997-029-5