Haz: Mihin Lugal. Dr. Emel Esin Kütüphanesi kataloğu: ayrıbasımlar – makaleler.

Haz: Mihin Lugal… [ve ark.].

Dr. Emel Esin Kütüphanesi kataloğu: ayrıbasımlar – makaleler.
İstanbul: Tek-Esin Türk Kültürünü Araştırma ve Geliştirme Vakfı, 1997.
IV, 349s.; 19x27cm.
ISBN 975-7220-03-05