Emel Esin / Türk Kozmolojisine Giriş

Emel Esin.

Türk Kozmolojisine Giriş.

İstanbul: Kabalcı Yayınevi, 2001 (Gözden geçirilmiş ikinci baskı).

198s.; 14x20cm.

ISBN 9758240-43-9