Tekin, Şinasi / Eski Türklerde Yazı, Kâğıt, Kitap ve Kâğıt Damgaları

Şinasi Tekin; Ed: R. Tûba Çavdar. 

Eski Türklerde Yazı, Kâğıt, Kitap ve Kâğıt Damgaları.

İstanbul: Eren Yayıncılık ve Kitapçılık (Türk Kütüphaneciler Derneği İstanbul Şubesi ve Tek-Esin Türk Kültürünü Araştırma ve Geliştirme Vakfı işbirliği ile), 1993.

136 s.; 24 cm.

ISBN 975-7622-26-5