Emel Esin / Orta Asya’dan Osmanlıya Türk Sanatında İkonografik Motifler.

Emel Esin.

Orta Asya’dan Osmanlıya Türk Sanatında İkonografik Motifler.

İstanbul: Kabalcı Yayınevi, 2004.

457s.; 16x24cm.

ISBN 975-8240-97-8