İstanbul Araştırmaları Merkezi:
http://www.iae.org.tr/default.aspx

Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Merkezi:
http://turkoloji.cu.edu.tr

İ.Ü. Merkez Kütüphanesi:
http://kutuphane.istanbul.edu.tr

İ.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Kütüphanesi:
http://www.istanbul.edu.tr/enstituler/turkiyat/kutuphane/index.php

Türk Tarih Kurumu:
http://www.ttk.gov.tr

Türk Dil Kurumu:
http://www.tdk.gov.tr

Milli Kütüphane:
http://www.mkutup.gov.tr

Beyazıt Devlet Kütüphanesi:
http://www.beyazitkutup.gov.tr

IRCICA Kütüphanesi:
http://tr.ircica.org/library/irc426.aspx

ACTA TURCICA:
http://www.actaturcica.com/

TURİK BITIG:
http://irq.kaznpu.kz/?lang=e

Hathi Trust Digital Library:
http://www.hathitrust.org/

Древние кыргызы Очерки истории и археологии
(Eski Kırgız Tarih ve Arkeoloji Araştırmaları):
http://kronk.narod.ru/