EMEL ESİN 1912-1987

Emel Esin 1912 yılında Istanbul’da doğmuştur. Babası gazeteci ve siyaset adamı Ahmet Ferit Tek annesi Müfide Ferit Tek Hanımdır.

Emel Esin Paris École libre des Sciences Politiques Diplomatiques bölümünü 1933 yılında bitirmiştir. 1969 yılında “Paris Faculté des Lettres et Sciences Humaines”’den  “Le Dragon dans l’iconographie turque” (Türk İkonografisinde Ejder) adlı teziyle sanat tarihi doktoru olmuştur.

Emel Esin Orta Asya Türk Sanatı, arkeolojisi ve ikonografisiyle ilgili çalışmalarıyla tanınmıştır. Başlıca eserleri: Türkistan Seyahatnamesi (1959), Turkish Miniature Painting (1960), Mecca the Blessed Madinah the Radiant (1963), Turkish Art in Cyprus (1969) ve Sadullah Paşa Yalısı (1984) yer almaktadır.  Diğer etkinlikleri arasında katıldığı çok sayıda konferans ve yazdığı makaleler de çalışmaları arasında önemli bir yer tutmaktadır

Emel Esin 1941 yılında Tokyo’da Büyükelçi Seyfullah Esin ile evlenmiştir.

TEK‐ESİN Vakfı, Emel Esin’in 1987 yılında vefatından önce hazırladığı vasiyet üzerine 1988 yılında kurulmuştur. Tek ve Esin ailelerinin yaşamlarının önemli bir bölümü Ferit Tek ile Seyfullah Esin’in görevleri nedeniyle yurt dışında geçmiştir. Bulundukları ülkelerin kültür varlıklarıyla yakından ilgilenen bu iki aile özellikle Orta Asya Türk sanat tarihi konulu zengin bir kütüphane arşiv oluşturmuşlardır.  .

Tam Metin Makaleler (Tam metinleri görmek için makale adına tıklayınız)

1948

Hüseyin Gazi                                                                                                                                                                                      La Quinzaine d’Ankara (c. 1, no. 22, Janvier 1948).

1958

Turkısh musıc ın the western world                                                                                                                             Musical Courier (c.159, no.1, January 1959).

1959

Yeni bir Hümanizm Görüşü                                                                                                                                                          Türk Yurdu (yıl 1, sayı 1, Mart 1959).

Yahya Kemal ve Hümanizm                                                                                                                                                          Türk Yurdu (yıl 1, sayı 3, Mayıs 1959).

Tarihi Türk musikisi                                                                                                                                                                     Yankı (vol. 1, no. 1, November 1959).

1960

Ankara hatıraları                                                                                                                                                                      Türk Yurdu (yıl 2, sayı 11, Şubat 1960).

Milletlerarası Birinci Türk Sanatı Kongresi                                                                                                                            Türk Yurdu (yıl, 2, sayı 10, 1960).

Yirmibeşinci Şarkiyat Kongresi’nde Türk sanat tarihi                                                                                                  Türk Yurdu (yıl 2, Sayı 6, Kasım 1960)

Yirmibeşinci Şarkiyat kongresinde Türk sanat tarihi II                                                                                                Türk Yurdu (yıl 2, sayı 7, Ekim 1960).

Yirmibeşinci Şarkiyat Kongresi’nde Türk sanat tarihi III                                                                                             Türk Yurdu (yıl 2, Sayı 8, Kasım 1960).

What Turkish women say about themselves                                                                                                                    (Turkish Women’ın içinde).

1961

Türk sanat tarihinde Kara-hanlı devrinin mevkii                                                                                            Bildiri, Türk Tarih Kongresi (6., 20-26 Ekim 1961).

1962

Eurasia göçebelerinin sanatının ve İslamiyetten evvelki Türkistan sanatının Türk plastik ve tersimi sanatları üzerindeki bazı tesirleri                                                                                                                                      Milletlerarası Birinci Türk Sanatları Kongresi (19-24 Ekim 1959).

The Seljuks in Asia Minor adlı eserin tenkidi                                                                                                                  Vakıflar Dergisi (c. 5, 1962).

Basil Gray: La peinture Persane                                                                                                                                    Belleten (c. 25, no. 102, Nisan 1962).

1963

The contribution of Jelaluddin Rumi to the development of Turkish culture                                                  Konuşma Metni, Columbia University (13 Feb. 1959).

İç Asya’da Türk kültür ve san’at tarihini ilgilendiren konular hakkında notlar                                                   Türk Yurdu (yıl 7, Aralık 1963).

Central Asian characteristics in some drawings and miniatures of the Topkapı Museum

An angel figure in the miscellany album H. 2152 of Topkapı

1964

Tuchelt, K. [Hrsg.]: Türkische Gewänder und Osmanische Gesellschaft im 18. Jahrhundert                    Orientalische Literaturzeitung (yıl 64, no. 7-8, 1969).

Klâsik Türk musikisi festival projesi

Sâfi’nin ölümü: Safiye Erol hakkında bir kaç hatıra                                                                                                         Yeni İstanbul (7 Kasım 1964).

1965

Alp şahsiyetinin Türk sanatında görünüşü                                                                                                                      Türk Kültürü (yıl 3, sayı 34, Ağustos 1965).

An eighteenth century “yalı” on the shores of the Bosphorus                                                                                          II. Congresso Internationale di Arte Turca (26-29 Settembre 1965).

1966

Türk-İslam mimarisinin Türkistan’daki ilk âbideleri                                                                                             Türk Dünyası (sayı 2, Mayı-Temmuz 1966).

İsrâ Gecesi “Uygur Mi’râc-nâmesi”nde cennet tasvirleri                                                                                            Türk Kültürü (yıl 4, sayı 47, Eylül 1966).

Resimli bir Uygur varakı                                                                                                                                                        (Reşit Rahmeti Arat için’den ayrıbasım).

Türk Kültürü                                                                                                                                                      Türk Kültürü (sayı 43, Mayıs 1966).

Pictures in book in Mecca and Medina                                                                                                                                      The Muslim World (vol. 4, no. 22, December 1966).

1967

Kıbrıs’ta Genocide “Jenosid”                                                                                                                                                        Son Havadis Gazetesi (23 Aralık 1967).

Hamdullah Suphi Bey hakkında çocukluk hatıralarım                                                                                                      Türk Yurdu (Hamdullah Suphi Tanrıöver Özel Sayısı) (c. 6, sayı 2, Şubat 1967).

İslamda fert ve toplum münasebetleri                                                                                                                               Son Havadis (21 Şubat 1967)

Kıbrıs davamız ve bir hatıra                                                                                                                                                    Son Havadis (6 Aralık 196).

Lebbeyk, Hac hatıraları I: Yunus’un ilâhisi                                                                                                                            Fikir ve Sanatta Hareket (c. 2, sayı 18, Haziran 1967).

Lebbeyk, hac hatıraları II: Peygamberin Medinesi                                                                                                                Fikir ve Sanatta Hareket (c. 2, sayı 19, Temmuz 1967).

Lebbeyk Hac hatıraları III: Hac                                                                                                                                                   Fikir ve Sanatta Hareket (c. 2, sayı 20, Ağustos 1967).

1968

İslamda kadının mevkii: 1                                                                                                                                                    Sabah (16 Mayıs 1968).

İslamda kadının mevkii: 2                                                                                                                                                    Sabah Gazetesi (17 Mayıs 1968).

İslamda kadının mevki’i: 3                                                                                                                                                   Sabah (18 Mayıs 1968).

Kömürcüoğlu Eyüp Asım: das alttürkische Wohnhaus                                                                                                 Journal of Asian History (c. 2, no. 1’den ayrıbasım).

Nâziğim’in destanı                                                                                                                                                                   Türk Kültürü (c. 7, no. 73, Kasım 1968).

Birmanya’da esarette ölen şehitlerimizi ziyaret                                                                                                                Türk Kültürü (c. 6, no. 72, Ekim 1968).

İnsan hakları yılı 1968’de Kıbrıs Türkleri                                                                                                                            Son Havadis Gazetesi (17 Ocak 1968).

1969

Türk hümanizmi ve Nazik’im Destanı                                                                                                                  Türk Dünyası (yıl 4, sayı 13, Nisan-Haziran 1969).

Kıbrıs’ta Türk Devrinin ilk Abideleri hakkında                                                                                                                Türk Kültürü (yıl 8, sayı 86, Aralık 1969).

Türk san’atında Alp şahsiyetinin görünüşü III. bölüm: Hakanlı Türkleri                                                                    Türk Kültürü (yıl 7 sayı 82, Ağustos 1969).

Atti del secondo Congresso Internazionale di Arte Turca                                                                          Orientelilistische Literatuzeitung 64. Jahrgang, no. 1-2 (1969).

Prof. Necati Lugal hakkında hatıralar

Prof. Necati Lugal’in tedris ettiği Terceme-i Dariri ve bu eser için yapılan resimler

Selçuklu san’atı evren tasvirinin Türk ikonografisinde menşe’leri                                                                      Selçuklu Araştırmaları Dergisi (no. 1, 1969).

1970

Grube, Ernest J.: The classical style in Islamic painting                                                                                                      Ural Altaische Jahrbücher (c. 42, no. 1-4, 1974).

Büke: the cosmic significance of the dragon in early Turkish iconography                                                             Cultura Turcica (cilt 5-7, 1968-1970).

Bağdaş ve çökmek: Türk töresinde iki oturuş şeklinin kadim ikonografisi                                                                  Sanat Tarihi Araştırmaları (no. 3’ten ayrıbasım).

And: the cup rites in Inner-Asian and Turkish

1970 yılında Türk kültürü meseleleri: milli kültürümüzün tarihi seyri 3                                                                        Yeni Asya (20 Ağustos 1970).

1970 yılında Türk kültürü meseleleri: Milli kültürümüzün tarihi seyri 2                                                                        Yeni Asya (19 Ağustos 1970).

1970 yılında Türk kültürü meseleleri: Türk kültürünün mahiyeti                                                                                     Yeni Asya (18 Ağustos 1970).

Le développement hétérodoxe de la peinture figurative religieuse Turque-Islamique

Hıdrellez                                                                                                                                                                                          Türk Ansiklopedisi (c. 19, fask. 148).

Hızır                                                                                                                                                                                              Türk Ansiklopedisi (c. 19, fask. 148).

Hac                                                                                                                                                                                                    Türk Ansiklopedisi (c. 18, fask. 141).

Hacer-i Esved                                                                                                                                                                                  Türk Ansiklopedisi (c. 18, fask. 141).

Merhum Profesör Mustafa Zühdi İnhan                                                                                                                                    Yeni Asya (3 Kasım 1970).

Proceedings of the XXVIth Congress of Orientalists                                                                                                     Türk Kültürü (yıl 8, sayı 96, Ekim 1970).

Türk san’atında Alp şahsiyetinin görünüşü IV. bölüm: Selçuklu devrinde Türkiye’de yapılmış üç alp tasviri    Türk Kültürü (yıl 8, sayı 94, Ağustos 1970).

Taşhodzaev , S.S. Hudozestvennaya polivnaya keramika Samarkanda IX- naçala XIII vv                      Orientalistische Literaturzeitung (yıl 65, no. 11-12, 1970).

İslamda demokrasi ve sosyal hizmetler                                                                                                                            Yeni Asya (11 Ekim 1970).

İslamiyetten evvelki Türk ikonografisinde ay, güneş yıldız                                                                                          VII. Türk Tarih Kongresi (25-29 Eylül 1970).

Pugaçenkova, G.A.: Halçayan                                                                                                                                  Orientalische Literaturzeitung (yıl 65, no. 11-12, 1970).

Milletlerarası Daimi Altaistler Konferansı toplantıları hakkında Permanent International Altaistic Conference toplantıları hakkında                                                                                                                                            Türk Kültürü (yıl 8, sayı 95, Eylül 1970).

1971

L’Adaptation des concepts du vihara et du moyanlık pre-Islamiques aux ribat, medresse et han Turcs             Congres International d’Art Turc (VI., 10-15 Sept. 1971).

Ahmed Ferid Tek (1877-25. XI 1971)                                                                                                                                      Türk Kültürü (yıl 110, Aralık 1971).

Annem Muharrir Müfide Ferid Tek-3: İstiklal Harbi                                                                                                       Yeni Asya (11 Haziran 1971).

Annem Muharrir Müfide Ferid Tek-2: edebi faaliyetin başlangıcı                                                                                  Yeni Asya (10 Haziran 1971).

Annem muharrir Müfide Ferid Tek 1: gençlik yılları                                                                                                          Yeni Asya (9 Haziran 1971).

Gök-Türklerin ecdâdından Tsü-kiü Meng-Sün (M.367-433) devrinde sanat                                                                Türk Kültürü (yıl 9, sayı 100, Şubat 1971).

Hindistan Türk merkezlerinde sanat                                                                                                                                  Türk Ansiklopedisi (c. 19, fask. 149).

Humâyûn-nâme                                                                                                                                                                          Türk Ansiklopedisi (c. 19, fask. 150).

 Hüner-nâme                                                                                                                                                                               Türk Ansiklopedisi (c. 19, fask. 151).

Kültür çerçevesinden Malazgirt’e bakış                                                                                                                 Türk Kültürü (yıl 9, sayı 106, Ağustos 1971).

Müfide Ferid Tek: 29.4.1892-24.3.1971                                                                                                                                   Türk Kültürü (yıl 9, sayı 103, Mayıs 1971).

Oldruğ-Turuğ: the hierarchy of sedent postures in Turkish iconography                                                            Kunst des Orients (1971/2).

Pugaçenkova, G.A. and L.I. Rempel: istorija iskusstv Uzbekistana                                                              Orientalistische Literaturzeitung (c. 66, no. 1-2, 1971).

Selçuklu Araştırmaları Dergisi                                                                                                                                                Oriens (c. 23-24, 1970-71).

İlhanlı sanatı                                                                                                                                                                                    Türk Ansiklopedisi (c. 20, fask. 154).

İbrahim Peygamber                                                                                                                                                                      Türk Ansiklopedisi (c. 20, fask. 153).

1972

Butan-ı Halaç: M. VII.-X. yüzyıllarda Halaç kültürünün                                                                                            Türkiyat Mecmuası (c. XVII, 1972)

The Fourth Congress of Turkish Art; The Handbook of Turkish culture                                                                     Central Asiatic Journal (c. 15, no. 4, 1972).

Altıncı İran Sanatı Kongresi (10-16 Eylül 1972)                                                                                                                   Türk Kültürü (yıl 11, sayı 121, Kasım 1972).

Ahmed Ferid Tek ve seçim kanunu                                                                                                                                   Tercüman (25 Ekim 1972).

Böri                                                                                                                                                                                             Bozkurt (1972).

Central Asia: Iranian Tokharian, Tibetan, Nepalese, Turkish, Si-Hia, Mongolian, Mancu written records            (The Book Through 500 Years’dan ayrıbasım.Bibliyografya: s. 95-96).

Four Turkish Bakhshi active in Iranian lands                                                                                                                     vth International Congrese of Iranian Art and Archeology (lith-18th April 1968).

K. Jahn, Die Geschichte der Oğuzen des Raschid ad-Dîn                                                                                Türk Kültürü (yıl 10, sayı 11, 1972).

Mustafa Zühdi İnhan                                                                                                                                                                  Türk Ansiklopedisi (c. 20, fask. 155)

Tös and Moncuk: notes on Turkish flag-pole finals                                                                                                      Central Asiatic Journal (c. 16, no. 1, 1972).

Türk mimari geleneği çerçevesinde Sadullah Paşa yalısı                                                                                         Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu Belleteni (c. 33, no. 312, Ocak-Mart 1972).

İran sanatı                                                                                                                                                                                    Türk Ansiklopedisi (c. 20, fask. 156).

İslam sanatı                                                                                                                                                                                  Türk Ansiklopedisi (c. 20, fask. 157).

İsmâil Peygamber                                                                                                                                                                          Türk Ansiklopedisi (c. 20, fask. 157).

Mevlâna Celaleddin-i Rumi’nin doğduğu şehir Belh: İslâmdan önce                                                                            Türk Edebiyatı (c. 1, sayı 12, Aralık 1972).

1973

Mevlana Celaleddin Rumi’nin doğduğu şehir Belh: İslamdân sonra                                                                           Türk Edebiyatı (c. 1, sayı 13, Ocak 1973).

The First International Congress of Turcology (Oct. 15-20th 1973, İstanbul)                                                              Cultura Turcica (c. 8-10, 1971-1973).

Birinci Milletlerarası Türkoloji Kongresi: 15-20.X.1973, İstanbul                                                                                      Türk Kültürü (yıl 12, sayı 134, Aralık 1973).

Alplik, şehitlik ve gazilik                                                                                                                                                            Türk Kültürü (yıl 10-12, sayı 130-132, Ağustos-Ekim 1973).

Bu yıl Türkiyede toplanacak xvi. Daimi Milletlerarası Altaistler Konferansına doğru                                         Türk Kültürü (yıl 11, sayı 128, Haziran 1973).

Cumhuriyeti kuranlardan Ferid Tek’in bitmeyen son makalesi                                                                                 Türk Edebiyatı (c. 2, sayı 22, Ekim 1973).

Hotham ve bâtıl inançlar                                                                                                                                                  Tercüman Gazetesi (10 Mayıs 1973).

Kâbe                                                                                                                                                                                                  Türk Ansiklopedisi (c. 21, fask. 162).

Karahanlı sanatı                                                                                                                                                                       Türk Ansiklopedisi (c. 21, fask. 163).

Tirmiz                                                                                                                                                                                            İslam Ansiklopedisi (c. 12/1, fask. 124).

Türkistan kültür tarihine umumi bir bakış                                                                                                                        Gerçek (c. 1, sayı 3, Temmuz 1973).

The cosmic symbolism of the dracontine arch and apotropaic mask in Turkish symbolism                                AARP (no. 4, December 1973).

Türk Buddhist sanatının tarihçesi                                                                                                                                              I. Milletlerarası Türkoloji Kongresi (15-20 Ekim 1973).

Tabari’s report on the warfare with the Türgis and testimony of eighth century Central Asian art             Central Asiatic Journal (c. 17, no. 2-4, 1973).

Yirmidokuzuncu Şarkiyat Kongresi                                                                                                                          (Cumhuriyetin 50. Yılına Armağan’dan ayrıbasım).

Zeki Velidi Togan, Oğuz destanı, Reşiduddin Oğuznâmesinin terceme ve tahlili                                                İslam Tetkikleri Enstitüsü Dergisi (c. 5, no. 1-4, 1973).

İstiklâl Harbi esnasında Ahmed Ferid Bey’in Gazi Mustafa Kemal Paşa’ya bir mektubu                            (Cumhuriyetin 50. Yılına Armağan’dan ayrıbasım).

İnsan ve toplum                                                                                                                                                                    Tercüma (9 Mayıs 1973).

İslami toplumda kadının yeri                                                                                                                                                  Türk Edebiyatı (c. 2, sayı 18, Haziran 1973).

Kâşgar                                                                                                                                                                                         Türk Ansiklopedisi (c. 21, fask. 166-167).

1974

Aspects de la civilisation Turque a Chypre                                                                                                                    Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu Belleteni (c. 44, sayı 323, Ekim-Aralık, 1974).

Almanya’da İslam araştırmaları kongresi                                                                                                                          Türk Edebiyatı (sayı 34, Ekim 1974).

Birinci Magrib Tarih ve Medeniyeti Kongresi                                                                                                                   Türk Kültürü (yıl 13, sayı 146, Aralık 1974).

Holzarbeiten                                                                                                                                                                        Lexicon der Islamischen Welt (c. 2).

Karluk’lar                                                                                                                                                                                   Türk Ansiklopedisi (c. 21, fask. 166).

Kıbrıs sahillerinde düşen ilk şehid: Hala Sultan                                                                                                              Türk Edebiyatı( c. 3, sayı 33, Eylül 1974).

Pervaneler ve Türk kültürü                                                                                                                                 Türk Edebiyatı (c.3, sayı 32, Ağustos 1974).

Leder                                                                                                                                                                                      Lexicon der Islamischen Welt (c. 2).

Metallarbeiten                                                                                                                                                                        Lexicon der Islamischen Welt (c. 2).

Onaltıncı PIAC Konferansı                                                                                                                                                      Töre (yıl 6, no. 37, Haziran 1974).

Semâ                                                                                                                                                                                            Türk Edebiyatı (c. 3, sayı 36, Aralık 1974).

Stuck                                                                                                                                                                                            Lexicon der Islamischen Welt (c. 3).

Steinskulptur                                                                                                                                                                            Lexicon der Islamischen Welt (c. 3).

Tunus’tan Türkiye’ye tarihi dostluk nişanesi                                                                                                                  Tercüman (11 Ekim 1974).

Uluslararası Mevlana Semineri (15-17 Aralık 1973)                                                                                                          Türk Edebiyatı (c. 3, sayı 26, Şubat 1974).

Açık oturum ve Devlet İstişare Kurulu ile ilgili mektubu                                                                                          Tercüman Gazetesi (11 Aralık 1974).

İspanya’da Türkiye’yi tanıtan konferanslar serisi                                                                                                            Türk Edebiyatı (c. 3, sayı 30, Haziran 1974).

1975

The cosmic mountain, the tree and the auspicious bestiary in Turkish iconography                                                Aarp (no. 8, December 1975).

Beşinci Milletlerarası Türk sanat kongresi                                                                                                                            Türk Kültürü (yıl 14, sayı 157, Ekim 1975).

Babam Ahmed Ferid Tek                                                                                                                                                        Hergün (25 Kasım 1975).

Dr. Hamid Zübeyr Koşay’ın eserleri hakkında düşünceler                                                                                                Türk Kültürü (yıl 13, sayı 156, Ekim 1975).

Magrib Tarih ve Medeniyeti Birinci Kongresi                                                                                                              Tercüman Gazetesi (20 Ocak 1975).

Strani i Narodi Vostoka                                                                                                                                                          Türk Kültürü Araştırmaları (yıl 11-14, 1973-1975).

Sadullah Paşa Yalısı’nın bağlı olduğu gelenek                                                                                                        Türkiyemiz (yıl 6, no. 16, Haziran 1975).

Sadullah Paşa Yalısı                                                                                                                                                      Türkiyemiz (yıl 6, no. 17, Ekim 1975).

Sadullah Paşa Yalısı’nın tarihçesi                                                                                                                                  Türkiyemiz (yıl 7, no. 19, Haziran 1976).

Tugril and the Sungkur: iconography of two heraldic Turkish prey-bird motifs                                                Summaries of papers to be delivered at the Vth International Congress of Turkish Art, Budapest (22-27th September 1975).

Etudes médiévales en Turquie en 1973                                                                                                                        Bulletin de Philosophiemedievale (no. 16-17, 1974-75).

Türk kültür tarihinin neşri meseleleri                                                                                                                               Orta Doğu (15 Kasım 1975).

Evren: J. M. Rogers’in Kunst des Orients vii/2’de çıkan tenkidine cevap                                                                        Kunst des Orients (c. 9, no. 1-2).

1976

The cultural background of Afşin Haidar of Uşrusana in the light of recent numismatic and iconographic data

The sixteenth century Hâlveti Şeyh Merkez Efendi and his circle of disciples in his later years                              Bildiri, International Congrence on Pre-Ottoman and Ottoman Studies (2., 5-10 September 1976).

The Impact of the ideal of Madinat un-Nabi on the Turks                                                                                    International Congress on Seerat (3-15 March 1976).

Ay demir                                                                                                                                                                                     Orta Doğa (2 Nisan 1976).

Buyan la fondation pieuse Turque Bouddhique des viiie – xie siècles et son adaptation a l’Islam                  IVème Congrès International d’Art Turc (10-15 Sept. 1971, Aix-en-Provence): Études Historiques 3.

History of the Sadullah Pasha Yalı                                                                                                                              Türkiyemiz (sayı 19, Haziran 1976).

Medine                                                                                                                                                                                          Türk Ansiklopedisi (c. 23, fask. 182).

Medrese: mimâri yönü                                                                                                                                                           Türk Ansiklopedisi (c. 23, fask. 182).

Mısır Türk sanat merkezleri                                                                                                                                                  Türk Ansiklopedisi (c. 24, fask. 186).

Mekke                                                                                                                                                                                             Türk Ansiklopedisi (c. 23, fask. 183).

Minâre (Türkler’de)                                                                                                                                                                    Türk Ansiklopedisi (c. 24, fask. 188).

Meng-sün                                                                                                                                                                                   Türk Ansiklopedisi (c. 23, fask. 185).

Mescid (Türklerde)                                                                                                                                                                      Türk Ansiklopedisi (c. 24, fask. 185).

Mescid-i Aksâ                                                                                                                                                                                Türk Ansiklopedisi (c. 24, fask. 185).

Merv                                                                                                                                                                                             Türk Ansiklopedisi (c. 24, fask. 185).

M.ix-xii. yüzyıl Uygur köşklerinden Safranbolu ev mimarisine gelişme                                                              Mimarlık Tarihi ve Restorasyon Enstitüsü Bülteni (c. 2, sayı 5-6, Nisan 1976).

M.VII-IX. yüzyıllarda Sır-Derya Oğuzlarının kültürü hakkında notlar                                                                      (VIII. Türk Tarih Kongresi Bildiri Özetleri).

Sogdda Türkler: vi-viii. asırlara aid son maddi kültür buluntuları ışığında konuya yeniden bakış                      II. Milletlerarası Türkoloji Kongresi: Tebliğ Özetleri).

Turfan                                                                                                                                                                                           İslam Ansiklopedisi: İslam âlemi…lugati (c. 7, fask. 127).

Türkiye’de iç Asya araştırmaları hakkında rapor                                                                                                                Altaica Collecta: Berichte und vertrage der XVII. Permanant International Altaistic Confrence (3-8 Juni 1974).

İslam Peygamberi’nin “medine” (toplum hayatı) ülküsü ve Türkler                                                                          Bayrak (15 Mart 1976).

Yeni zaferler müjdecisi zaferlerimizi kutluyoruz                                                                                                     Yeniden Milli Mücadele Dergisi (yıl 7, no. 343, 24-31 Ağustos 1976).

1977

A pair of miniatures from the miscellany collections of Topkapı                                                                    CentraAsiatic Journal (c. 21, no. 1).

A femme Turque heritiere des traditions nationales et Islamiques                                                                            VBildiri (al-Fikr al-Islami, 11., Wirdjlan).

Altun-Qïr der Begriff des Totenlandes, bei den Türken des vi-viii. Jahrhunderts                                                 Bildiri Deutscher Orientalistentag (20., 1977).

Svenska Forskningsinstituet i Istanbul meddelanden I                                                                                                  Türk Kültürü (yıl 15, sayı 174, Nisan 1977).

Safranbolu’da unutulmuş bir mescid                                                                                                                                  Türk Edebiyatı (sayı 43, Mayıs 1977).

Sacrificial themes in the arts of Altaic and Uralic peoples, in the light of Turkish tomb inscriptions         Altaica: Procedings of the 19th Annual Meetinof the Permanent International Altaistic Conference, Helsinki (7-11 June 1976).

Türk Kültür tarihinden bir safha: milâdî sekizinci yüzyılda Türkistanda İslâmiyetin Burkan dini ile karşılaşması                                                                                                                                                                    Türk Kültürü Araştırmaları (yıl 16, sayı 1-2, 1977-1978).

Tarkhan Nîzak or Tarkhan Tirek?: an enquiry concerning the Prince of Badhghis who in a.h.91/a.d.709-710 opposed the Omayyad conquest of Central Asia                                                                                                        Journal of the American Oriental Society (c. 97, no. 3, July-September 1977).

Türk kültürü El-Kitabı hakkında bir düzeltme                                                                                                        Ortadoğu Gazetesi (31 Ekim 1977).

İslam Düşüncesi 11. Kongresi 2: Onbirinci Fikr-ul-İslami Kongresi’nin kültür çevresi                                    Bayrak Gazetesi (15 Mart 1977).

Al-Multagi al-hadi ashr li’l Fikr al-Islami fi Warqala                                                                                                          A-Asala (no. 46-47, 1977).

1978

Bibliyografya                                                                                                                                                                                 Türk Kültürü (yıl 16, sayı 185, Mart 1978).

Khıdr Re’is surnomme ghazi Khayruddin Pasha Barbarossa, vu par les historiens et peintres Turcs des xvie et xviie siecles                                                                                                                                                                          Bildiri (Al-Fikr al-Islami, 12., Batna).

Plevne’yi ziyaret 2: beyaz bayrağa rağmen Ruslar kadın ve çocukları topa tuttu                                                Bayrak Gazetesi (26 Mart 1978).

Plevne ovasında bir dua                                                                                                                                               Kemalizm ve Türkiye (yıl 3, sayı 29, Mayıs 1978).

Türk tarihi ışıgında Bulgaristan                                                                                                                             Türk Kültürü (yıl 16, sayı 167, Mayıs 1978).

Turquie 1974-1978                                                                                                                                                                  Bulletin de Philosophie Médiévale (no. 20, 1978).

1979

Turkısh musıc ın the western worldThe Bakshi in the 14th to 16th centuries: the masters of the pre-muslim tradition of the arts of the book in Central Asia                                                                                                       The Arts of the Book in Central Asia (14-16th Centuries).

The encounter of Islam with Buddhism in mediaeval Turkish culture                                                                   Actas del V Congreso International de Filosofia Medievel (c. 2).

An essay of interpretation of the mountain-goat pictogram represented on the tamga of the Kök-Türk Dynasty                                                                                                                                                                                          XVI. Milletlerarası Altaistik Kongresi ((21-26.X.1973 Ankara) bildiri).

Böri Tigin Tamgaç Buğra Kara Hâkân İbrahim’in (H.444-60/1052-68) Samarkand’da yaptırdığı âbideler            Sanat Tarihi Yıllığı (8).

Cezayir’de XII. Fikr Ul-islami Semineri                                                                                                                              Türk Kültürü (yıl 17, sayı 196, Şubat 1979).

Geneve’de İslami araştırmalar                                                                                                                                            Türk Edebiyatı (sayı 71, Eylül 1979).

Hicret’in onbeşinci asrı münâsebeti ile ilk Müslüman Oğuzlardan “sûl” (çöl) Tigin’e dâir bir not                  Türk Kültürü (yıl 18, sayı 205-206, Kasım-Aralık 1979).

Hicret ve ilk müslüman Türkler                                                                                                                                                Milli Eğitim ve Kültür (yıl 2, sayı 5, Aralık 1979).

Quelques constances de la civilisation Islamique                                                                                                      (Bildiri XIIIe Seminaire de la Pensee Islamique).

On the early history and the symbols of Turkish carpets                                                                              (Internationaler Kongress für türkische Kunst).

Turk-i Mâh Chicran: the Turkish norm of beauty in Iran                                                                                              Akten des VII. Internationalen Kongresses für iranische Kunst und Archaologie (7-10 Sept. 1976).

Yusuf Akçura hakkında bilinmeyen kaynaklar ve F. Georgeon’un araştırması                                                    Türk Kültürü (yıl 17, sayı 200-202, Haziran-Ağustos 1979).

1980

Milletlerarası Birinci Türk Sanatı KongresiThe Hijra and its cultural consequences throughout history      Cultures (c. 7, no. 4, 1980).

The figurative astral representations of the Uygur Turks                                                                            International Symposium on the Observatories in Islam (19-23 September 1977).

Altun-Yis (the golden mountain): the mountain with metallic elemental appurtenance in Turkish culture and art of the Kök-Türk period                                                                                                                                                    Journal of Turkish Studies (c. 4, 1980).

Böri -II-                                                                                                                                                                                     Birinci Milli Türkoloji Kongresi Tebliğler (İstanbul, 1980).

Kaşgar ve Dr. Jarring (Stockholm, 1979)                                                                                                                            Türk Kültürü (yıl 18, sayı 215-216, Eylül-Ekim 1980).

Milli kültürün gelişmesi için bazı görüşler                                                                                                                          Türk Kültürü (yıl 18, sayı 211-214, Mayıs-Ağustos 1980).

Merkez Efendi (H. 870/1465 sıraları-959/1551) ile Şah Sultan hakkında bir hâşiye                                                Türkiyat Mecmuası (c. 19, 1980).

Prof. John Andrew Boyle                                                                                                                                                    Türkiyat Mecmuası (c. 19, 1980).

Prof. Alessio Bombaci                                                                                                                                                        Türkiyat Mecmuası (c. 19, 1980).

Sin: Bosna-Hersek’te Bogomillere atfedilen, xiii-xvi. asırlardan lahdler ile Anadolu’daki xii-xiv. yüzyıllardan müşahhas tasvirli Türk mezar taşları…                                                                                                                            Prilozi za Orientalnu Filolosifu (c. 30, 1980).

Sadruddin Ağa Han’ın İslam sanatı koleksiyonunun kataloğu                                                                                        Milli Kültür (c. 2, no. 1, Haziran 1980).

Türklerin İç Asya’dan getirdiği üniversalist devlet mefhumu ve bunun “Ordu” (Hükümdar Şehri) mimarisindeki tezahürleri                                                                                                                                              Türkiye’nin Sosyal ve Ekonomik Tarihi (1071-1920).

İbn Sina’nın mensubu bulunduğu H.IV /M X. yüzyıl Buhara kültür çevresine dair                              (Doğumunun 1000. Yıldönümü Nedeniyle Milletlerarası İbn Sina Kongresi Bilimsel Toplantılar Program ve Bildiri özetleri).

1981

La geographie Tunisienne de Piri Reis: a la lumiere des sources Turques du xe/xvie siecle                            Chaiers Tunisie (c. 29, no. 117-118, 1981).

The religious terminology of Qutadghu-Bilig: the blissful sapience: a Turkish versified allegory dated in H. 462/1070                                                                                                                                                                              (Sparche und Erkenntnis im Mittelalter).

Ahmet Ferid Tek                                                                                                                                                                          Türk Ansiklopedisi (c. 31, fask. 247).

Müfide Ferid Tek                                                                                                                                                                          Türk Ansiklopedisi (c. 31, fask.247).

Balasagun                                                                                                                                                                                      Küçük Türk-İslam Ansiklopedisi (fask. 4).

Ferhunde demler, eski `âlemler: Sadullah Paşa Yalısı hakkında araştırmalara zeyl                                             Türk Dünyası Araştırmaları (sayı 14, Ekim 1981).

Hicret’in 15. asrı münasebeti ile Ezan-ı Muhammedi                                                                                                    Türk Edebiyatı (sayı 89, Mart 1981).

K. Jahn, Die Indiengeschichte des Raşid ad-Din                                                                                                                Türk Kültürü (yıl 19, sayı 220, Mayıs-Haziran 1981).

Lâle devrinde Türkistan ilhâmı                                                                                                                                            Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi (c. 2, sayı 10, Şubat 1981).

Miladi vii.-x. yüzyıllarda Sır-Derya Oğuzlarının maddi kültürü hakkında notlar                                                      VIII. Türk Tarih Kongresi (II. cilt).

Otaci: notes on archaaeology and iconography related to the early history of Turkish medical science

Türk Ay-yıldızı’nın menşei hakkında                                                                                                                          Türk Edebiyatı (sayı 96, Ekim 1981).

Türk dini mimari geleneği                                                                                                                                                      Milli Eğitim ve Kültür (yıl 3, no. 11, Ağustos 1981).

Vassiliy Vladimiroviç Barthold ve eseri                                                                                                                                Moğol İstilasına Kadar Türkistan  (V.V. Barthorld).

İslam ve Batı adlı milletlerarası kültür müesseseleri                                                                                                      Türk Edebiyatı (sayı 98, Aralık 1981).

İlteriş Kagan’ın mezarı sanılan Şivet-Ulan Külliyesi                                                                                                        (IX. Türk Tarih Kongresi Bildiri Özetleri).

La théme de l’intronisation dans les inscriptions et la littérature Turques du VIIIe au XIe siécle                    Journal Asiatique (c. 269, 1981).

1982 

L’homme et son univers au moyen age= Man and his universe in the middle ages= Der Mensch und seine Welt im Mittelalter= L’uomo e il suo universo nel medioevo                                                                                           Bildiri, Congres Int. de Philosophie Medievale (1982).

The conjectural links of Bogomilism with Central Asian Manicheism                                                                (Bogolism in the Balkans in the Light of the Latest Research).

Bengü-Taş (the rock of immortality): an essay on Turkish memorial steles with stag depiction                            (Studia Turcologica Memoriae Alexii Bombaci Dicata).

Bezeklik Külliyesi’nde dokuzuncu tapınak                                                                                                                Türkiyemiz (yıl 13, no. 37, Haziran 1982).

Emekli büyükelçi Seyfullah Esin (1902-1982): “hayatımın muhasebesi” adlı hâtıralardan notlar                      Türk Kültürü (yıl 21, sayı 231, Eylül 1982).

Hazreti Türkistan                                                                                                                                                                      Türk Edebiyatı (sayı 123, 1984).

Marginalia on Merkez Efendi (ca.h.870-959 / 1465-1551) and Şah Sultan                                                          Müncher Zeitschrift für Balkankunde (4. Band 1981-1982).

Miladi sekizinci ila onikinci asırlar arasında iç Asya’da Türk çiniciliği                                                                        Bildiri, Ulusal El Sanatları Sempozyumu (2., 18-20 Kasım 1982).

On Qur’anic symbols in Islamic art                                                                                                                                Second International :Congress on Qur’an (12-17 December 1982: Abstracts).

Osmanlı çağı Türk donanma tarihinden safhalar: Barak Reis’in şahadeti                                                              Milli Kültür (no. 35, Ağustos 1982).

Profesör Herbert Jansky (1898-1981)                                                                                                                                  Türk Kültürü (yıl 20, sayı 236, Aralık 1982).

Tun-Huang                                                                                                                                                                                  Türk Ansiklopedisi (c. 31, fask. 254).

Turfan kazıları                                                                                                                                                                              Türk Ansiklopedisi (c. 32, fask. 255).

Yirmibeşinci Altaistik Kongresi hakkında                                                                                                                         Türk Kültürü (yıl 21, sayı 232, Ağustos 1981).

İslam ve Batı adlı milletlerarası kültür müessesesinin toplantısı (14-16 Ekim 1981)                                            Türk Kültürü (yıl 20, sayı 225, Ocak 1988).

Şûrâ: İslâm’ın ilk devrinde halk meclisi                                                                                                                            Türk Edebiyatı (say 107, Eylül 1982).

İslam ve Batı Müessesi Genel Kurulu’ndan notlar: İslam aleminin bugünkü vaziyeti                                          Türk Edebiyatı (sayı 100, Şubat 1982).

1983

Un grouppe de bengü mediévaux Sibériens: les obelisques et les steles semi-figuratives= A group of the mediaeval Siberian Bengü: the obelisks and semi-figurative steles                                                                                Colloque International Siberie, Paris (24-27 Mai 1983 Resumes).

The Qur’anic verses and the hadith, as sources of inspiration in Islamic art                                           The Common Principles, Forms and Themes of Islamic Art (18-22 April 1983, İstanbul, Turkey: Abstract Book).

Un Manuscrit illustre representante les sanctuaires de la Mecque et Medine et le dome du Mi’radj a l’epoque des Sultans Turcs Selim et Suleyman 1er                                                                                                        Revue d’Histoire Maghrebine (yıl 10, no. 31-32, Dec. 1983).

Balig and Ordu: the early Turkish circumvallations in architectural aspects                                                      Cenral Asiatic Journal (c. 27, no. 3-4, 1983).

Düzme Kavvâl’in benlik rüyâları                                                                                                                                          Türk Edebiyatı (sayı 121, Ekim 1983).

Düzme Kavvâl’in benlik rüyaları                                                                                                                                          Türk Edebiyatı (sayı 122, 1983).

Episodes of the last restoration of the Ka’bah (h. 1039-40/1629-30)                                                                              Islam Today (no. 1, April 1983).

Evocations de la France dans les sources Turques des xvie-xviiie siécle                                                                          (Etudes Médiévales et Patrimoine Turc).

Tin-yıl and töz: a hypothesis on Turkish depictions of the effigial pennon, as receptacle of the wind-like vital essence                                                                                                                                                                        Matrialia Turcica (c. 7-8, 1981-82).

Tunus’da Osmanlı devri araştırmaları                                                                                                                                  Türk Kültürü (yıl 21, sayı 242, Haziran 1983).

Tengrilik: Türklerde gök tapınağına dair= Tengrilik: the Turkish variety of the temple of heaven                  Sanat tarihi yıllığı (XII).

Türk güzel sanatları ile ilgili rapor                                                                                                                                            (Devlet Planlama Teşkilatı, 1983 )

Uygur sanatı                                                                                                                                                                                Türk Ansiklopedisi (c. 33, fask. 265).

1984

Descriptions of Turks and “Tatars” (Mongols) of the thirteenth century, in some Anatolian sources                  (Documenta Barbarorum’dan ayrıbasım).

Doğu Türkistan’ın İslama ihtidasından safhalar: Satuk Buğrahan= Episodes of Eastern Turkistan’s conversion to Islam: Satuq Bugra Khan= Safahat min ihda-i Turkistan al-Sharqıyya ila Islam: Satuq Bughra                                                                                                                                                                Doğu Türkistan’nın Sesi, c. 1, no. 1, 1984

Doğu Türkistan’ın ihtidasından safhalar II: Hakâni devrinde Kaşgar= Safahat min ihda-i Turkistan al-Sharqiyya ila İslam: Madina Kasghar fi ahd al-Khaqani al-thani= Episodes of Eastern Turkistan’s conversion to Islam II: Kashghar in the Khaqa                                                                                                                 Doğu Türkistan’ın Sesi (c. 1, no. 2, 1984).

Doğu Türkistanın ihtidasından safhalar III: Türk Hakanları devrinin sonu= Episodes of Eastern Turkistan’s conversion to Islam III: the last phase of the Khaqanid period                                                                Doğu Türkistan’ın Sesi (c. 1, no. 3, 1984).

Doğu Türkistan’ın ihtidasından safhalar IV: Doğu Türkistan Moğol hükümdarı Tuğluk Temür’ün islama geçişi: h.784-65/1347-63= Episodes from the conversion Eastern Turkistan to İslam IV: the adhesion to Islam of Tughluq Temur… Safahat                                                                                                                   Doğu Türkistanın Sesi (c. 2, sayı 5, 1984).

Emel Esin ile mûlakat                                                                                                                                                                  (Kaynaklar, no.3, Bahar 1984).

Eren: an aspect of the Turkish mediacy in the westward transmission of Eastern culture, in the case of mysticism                                                                                                                                                                          (Proceedings of the 31st International Congress of Human Sciences in Asia and North Africa (1983, Tokyo), c. 1’in).

Feodal Türk köylüsü yoktur!                                                                                                                                                  Türk Edebiyatı (sayı 132, 1984).

Hakan-oğullarından tecvîd âlimi Abu Muzâhim Mûsa (H. 248-325 / M. 862-937)                                                      Milli Eğitim ve Kültür (yıl 6, sayı 27, Mayıs 1984).

Japonya’da (Tokyo ve Kyoto) toplanan XXXI.nci Asya ve Şimali Afrika’da İnsani İlimler Kongresi (31 Ağustos-7 Eylül 1983                                                                                                                                                                Türk Kültürü (yıl 22, no. 253, Mayıs 1984).

Mushaf hattatlığı ve Kur’ân-ı Kerim’in Türkçe meâli hakkında, Türklerce yapılan ilk çalışmalar                     İslam Tetkikleri Dergisi (c. 8, cüz 1-4, 1984).

On the tamgha (seal) of the second Kök-Türk (Tu- Küe) Dynasty                                                                  Proceedings of the 31st International Congress of Human Sciences in Asia and North Africa (1983, Tokyo).

Selçuklu-öncesi Türk halı sanatına dair                                                                                                                          Bildiri, Milletlerarası Türk Halı Kongresi (1., 7-14 Ekim 1984).

Tarih öncesinde miladi onüçüncü asra kadar iç Asya’da Türk çiniciliği                                                                        Bildiri, 2. Ulusal El Sanatları Sempozyumu (18-20 Kasım 1982).

Törü la coutume selon les Turcs                                                                                                                                        Bildiri, Congres International Consacre au Theme la Contume (1-5 Oct. 1984).

İbni Sina çevresinde Türk kültürü                                                                                        Uluslarası İbni Sina Sempozyumu Bildiriler (17-20 Ağustos 1983).

1985

The renovations effected, in the Ka’bah Mosque, by the Ottoman Sultan Selim II (H.974-82 / 1566-74)      Revue d’Histoire Maghrebine (yıl 12, no. 39-40, 1985).

The epic of the frail Nazik                                                                                                                                        Voice of Eastern Turkistan (c. 2, no. 7-8, 1985).

The Coranic verses on the sanctity of God above all ascriptions                                                                                    Bildiri, Assembly of the World’s Religions (15-21 Nov. 1985).

Fârâbi’nin vatanında iki kültür merkezi: Kengü-Tarban ve Sayram                                                                               Bildiri, İbni-i Türk, Harizmi, Farabi, Bayruni ve İbn-i Sina Uluslarası Sempozyumu (9-12 Eylül 1985).

Gözlemler, yankılar: Malazgirt’ten İnebahtı’ya Bizans Dünyası ve Türkler 1071-1571 adlı Sempozyum (Birmingham Üniversitesi 23-30 Mart 1985)= Chronicle, Manzikert to le Panto, the Byzantine World and the Turks (1071-1571), a symposium at the University of Birmingham 23rd-30th March 1985                               Erdem (c.1 , sayı 3, Eylül 1985).

Kotuz: İkinci Kök-Türk Sülâlesinin “Tamga”sı                                                                                                                  Erdem (c. 1, sayı 1, 1985).

M.V-VIInci asırlardan tarihî ve arkeolojik malzeme ışığından Taspar Kağan’ın (M.571-81) kültür çevresi      Türk Kültürü Araştırmaları (Prof. Dr. İbrahim Kafesoğlunun Hatırasına Armağan’dan ayrıbasım).

Nâziğim’in Destanı                                                                                                                                                                      Doğu Türkistanın Sesi (c. 2, no. 7-8, 1985).

Osmanlı çağı Türk donanma tarihinden safhalar (II. bölüm): Adalar Denizi ve Mora kıyılarında (H.906/1499-1500 gazâsı)                                                                                                                                                                                        Milli Kültür (sayı 50 Eylül 1985).

On the relationship between the iconography in Muslim Uygur manuscripts and Buddhist Uygur eschatology                                                                                                                                                                                       (Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens, Konferenser 12’den ayrıbasım).

Ordu: Türk saray mimarisinin onbeşinci asırdan önceki tarihçesi                                                                          Bildiri, Milli Saraylar Sempozyumu (15-17 Kasım 1984).

Türk kültür tarihi: iç Asya’daki erken safhalar                                                                                                              Erdem (c. 1, sayı 2, 1985).

İkinci Bâyezid’in h.904-906 / 1498-1500 yıllarında Adalar Denizi’ne seferi: İnebahtı / Aynabahtı, Moton, Koron, Avarina’nın fethi= The Aegean expeditions of Bâyezid II (H.904-906 / 1498-1500): the conquest of Lepanto, Modon, Koron and Navarino                                                                                                                              Erdem (c. 1, sayı 3, Eylül 1985).

İpek yolu                                                                                                                                                                                      Türk Edebiyatı (sayı 136, 1985).

İpek yolu dizisinin Türk kültür ve sanat tarihi açısından yorumu                                                                              Bayrak Gazetesi (8-14 Ocak 1985).

1986

L’Homme et son univers dans les inscriptions et textes médiévaux Turcs                                                                L’Homme et Son Univers au Moyen Age (c. 1).

Le Mahbubiye, un Palais Ottoman “Alla Franca”                                                                                                     (L’Empire Ottoman, La Republique de et la France’dan ayrıbasım).

Ahmed Yesevi Külliyesi                                                                                                                                                      Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi Örnek fasikül

O.I. Smirnova’nın Batı Türkistan’da Kök-Türk sikkelerine dair araştırmaları= O.I.Simornova, On Turkish numismatics of the Kök-Türk period in Western Turkistan                                                                                            Erdem (c. 2, sayı 5, 1986).

İlteriş Kağan: M.681-692                                                                                                                                                        Erdem (sayı 2, no. 4, 1986).

Şimal-Batı Türk illerinde ilk islami devirden âbide: onuncu asırdan Biler Câmi-Mescidi                                  (Phil. Dr. Hâmit Zübeyr Koşay’ın Hatırasına Armağan’dan ayrıbasım).

1987

Bayrak: some motifs of Ottoman Turkish flags and flagpole finials                                                         ComiteInternational d’Etudes Pre-Ottomanes vith Symposium, Cambridge (1-4 July 1984).

1989

Almalığ                                                                                                                                                                                        Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi (c. 2).

Ahsîkes                                                                                                                                                                                        Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi (c. 2).

Ahmet Yesevi                                                                                                                                                                               Türk Edebiyatı (sayı 190, 1989).

Ahmet Yesevi külliyesi                                                                                                                                                              İslam Ansiklopedisi (c.2).

1992 – 1992

Turkish women in the eighteenth century                                                                                                                            IIIrd Congress on the Social and Economic History of Turkey (24-26 August 1983).

The Turkish vision of the cosmos and the modes of formal symbolism                                                                    (Concepts of Space: Ancient and Modern’den ayrıbasım).

Amuderya                                                                                                                                                                              Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi (c. 3).

Börk                                                                                                                                                                                            Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi (c. 6).